انواع ماژول در S7-300 زیمنس تهران

//انواع ماژول در S7-300 زیمنس تهران

انواع ماژول در S7-300 زیمنس تهران

برای استفاده از رک اضافی در اتوماسیون زیمنس S7-300 خود ، مواردی را در اختیار کاربران زیمنس تهران قرار داده است تا بتوانند به راحتی این کار را انجام دهند.

یکی از این موارد استفاده از ماژول رابط (Interface Module)می باشد، نمایندگی زیمنس تهران این ماژول ها را برای ایجاد ارتباط بین رک های اضافی طراحی کرده است که ارتباط الکتریکی و ارتباط دیتابیسی را ساپورت می کند.
اساس کار را به صورتی قرار داده است که در ارتباط ایجاد شده از طریق IM ، محل قرار گیری آن چه در رک های اضافی ایجاد شده و چه در رک های اصلی در موقعیت اسلات شماره ۳ می باشد.
نوع IM های به کار گرفته شده در ایجاد رک های اضافی را به طوری طراحی شده که کاربران اتوماسیون زیمنس تهران می توانند آن ها را به دو حالت زیر مورد استفاده قرار دهند.در این دو حالت، IM به صورت جفتی به کار می روند.
حالت اول : IM 360S (Send) در رک اصلی و IM 361R (Receive) در رک های اضافی( حداکثر ۳ رک اضافی) و همچنین روال کار اتوماسیون زیمنس

حالت دوم:

IM365 S-Rدر رک اصلی و IM365 S-R در رک های اضافی (فقط ۱ رک اضافی) می باشد.
، مورد دیگری که باید نظر گرفته شود و به آن توجه نموده، این مورد به طول کابل های که IM را به یکدیگر متصل می کند، مربوط می شود، به گونه ای که این کابل ها دارای طول معینی است . این طول ها از قرار زیر می باشد.
در حالت ۱ طول کابل می تواند ۱متر، ۵/۲ متر، ۵ متر یا ۱۰ متر باشد ، ولی درحالت ۲ کابل فقط ۱ متری است. همانطور که مشاهده کردید، طول کابل ها را بر اساس دو روشی که گفته شد، تعیین میشود .
به مورد دیگری که نیز باید توجه کرد در حالت اول رک های اضافی دستگاه های مورد استفاده، نیازی به منبع تغذیه جداگانه ندارند، اما اتوماسیون زیمنس تهران در حالت دیگر برای ارسال تغذیه از کابلهای گفته شده در بالا استفاده می کند.
، در استفاده از رک اضافی، ارتباط ها را برای کاربران اتوماسیون زیمنس تهران به این صورت تعریف کرده است که متصل شدن رک ها به وسیله IM و به شیوه Daisy Chain انجام می شود.

در این حالت، هر یک از IM دارای دو پورت مجزا می باشد، به این صورت که در رک اضافی ایجاد شده، یکی از پورت ها به رک قبل از خود و پورت دوم به رک بعد از خود وصل می شوند.در ادامه کار ملاحظه می شود که بعد از اتصال رک اصلی و رک اضافی، ارتباط ها به صورت اتوماتیک بر قرار می شود و نیاز است که ماژول های مرتبط را نیز اضافه کنیم.

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه