سافت استارتر زیمنس وسیله ای برای راه اندازی نرم و تدریجی الکتروموتور میباشد.   در کلیه کارخانجات و واحد های صنعتی جهت راه اندازی الکتروموتورهای زیمنس از دو روش عمده ضربه ای و روش نرم استفاده می شود.   در روش ضربه ای عمدتاً شامل نصب کنتاکتور زیمنس به صورت ستاره مثلث برروی تابلوبرق نصب می شود که دارای عمرکمتری نسبت به روش نرم دارد.  سافت استارتر زیمنس در روش نرم از سافت استارتر زیمنس استفاده می شود که الکتروموتور به صورت تدریجی وارد مدار می شود وآسیب کمتری نسبت به حالت ضربه ای دارد. در روش نرم، سافت استارتر زیمنس تنها یک کابل 3 رشته به سافت استارتر زیمنس متصل می شود و بنابراین صرفه جویی قابل توجهی درهزینه کابل نسبت به حالت ضربه ای و کنتاکتور دارد.   سافت استارترهای زیمنس دارای کنتاکتور BYPASS داخلی است.   وظیفه ی این کنتاکتورها این است که پس از اتمام مراحل راه اندازی نرم دیگرنیازی به تریستور نیست و میتوان برای افزایش طول عمر این قطعات آنها از مدارخارج و کنتاکتور BYPASS وظیفه اتصال کامل ورودی سافت استار زیمنس را برعهده دارد که باعث می شود جریان مصرفی موتور از این کنتاکتور عبورکند و اتلافی در کلیدهای نیمه هادی یا همان تریستورها نباشد.

دانلود کاتالوگ سافت استارتر زیمنس
سافت استارتر زیمنس

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه