معرفی پی ال سی زیمنس

 

معرفی انواع پی ال سی زیمنس  PLC LOGO

PLC یا کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر: به زبان ساده PLC ( پی ال سی زیمنس ) دستگاهی ست با قابلیت برنامه ریزی از نوع منطقی که میتوان داده هایی را به عنوان ورودی به دستگاه تغذیه کنید ، روی آنها پردازش انجام دهید و در نهایت خروجی هایی را کنترل کرد یا نمایش داد.

برنامه پذیر است. یعنی رایانه است. اما یک رایانهٔ ویژه برای منظوری ویژه
PLC ست. یعنی با دانستن اصول ساده و پایهٔ منطق که پیش‌نیازی هم ندارد، می‌توان اساس کار آن را درک و تحلیل کرد.
PLC کنترل‌گر است. مانند مدار فرمان الکتریکی.
PLC منطقی ست. برخلاف مدار فرمان الکتریکی.

مدل STANDARD پی ال سی زیمنس :

داراي مدل هاي مختلفي از پی ال سی زیمنس مي باشد . در نسلهاي BA0 ،0BA1،0BA تعداد 6 ورودي ديجيتال و 4 خروجي استاندارد مشاهده مي شود .

( در اين مدل از پی ال سی زیمنس  قابليت افزايش ورودي وخروجي ديده نمي شود .)

در نسلهاي 0BA3،0BA4،0BA فقط مدل استاندارد از پی ال سی زیمنس مشاهده مي شود.

در نسل 0BA3 ماكزيمم 24 ورودي ديجيتال، 16 خروجي ديجيتال ، 8 خروجي ورودي آنالوگي ديده مي شود.

درنسلهاي 0BA4 ، 0BA5 ماكزيمم 24 ورودي ديجيتال ، 16 خروجي ديجيتالي ، 8 ورودي آنالوگي و 2 خروجي آنالوگي ديده مي شود.

مدل LONG پی ال سی زیمنس :

داراي 12 ورودي ديجيتالي ، 8خروجي ديجيتالي مي باشد . اين مدل از پی ال سی زیمنس قابليت افزايش ورودي وخروجي را ندارند ودرنسلهاي BA0 ، 0BA1 ، 0BA2   از پی ال سی زیمنس ديده مي شود .

( اين مدل بامشخصه L نمايش داده مي شود .)

و داراي مدل هاي 24L ، 12/24 RCL ، 230RCL ، 24RCL

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه