نمایندگی فیوز سیبا 3000413.16HHD SIBA

//نمایندگی فیوز سیبا 3000413.16HHD SIBA

نمایندگی فیوز سیبا 3000413.16HHD SIBA

 3000413.16HHD

High-voltage fuse-linkDescription
e=292mmDimensions
AC 12 kVRated voltage
16ARated current
BU – Back-UpCharakteristic
دانلود اطلاعات فنی محصول

 

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا 3000413.16HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions: e=292mm
 Rated voltage: AC 12 kV
 Rated current: 16A
 Charakteristic: BU – Back-Up