نمایندگی فیوز سیبا 3000613.16HHD SIBAسیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا 3000613.16HHD SIBAسیماتک

نمایندگی فیوز سیبا 3000613.16HHD SIBAسیماتک

 3000613.16HHD

High-voltage fuse-linkDescription
e=442mmDimensions
AC 24 kVRated voltage
16ARated current
BU – Back-UpCharakteristic
دانلود اطلاعات فنی محصول

 

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا 3000613.16HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions: e=442mm
 Rated voltage: AC 24 kV
 Rated current: 16A
 Charakteristic: BU – Back-Up