نمایندگی فیوز سیبا 3010813.16HHD SIBA سیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا 3010813.16HHD SIBA سیماتک

نمایندگی فیوز سیبا 3010813.16HHD SIBA سیماتک

3010813.16HHD

High-voltage fuse-linkDescription
e=442mmDimensions
AC 7,2 kVRated voltage
16ARated current
BU – Back-UpCharakteristic
دانلود اطلاعات فنی محصول

 

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا 3010813.16HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions: e=442mm
 Rated voltage: AC 7,2 kV
 Rated current: 16A
 Charakteristic: BU – Back-Up