نمایندگی فیوز سیبا 3014436.16HHBO SIBA سیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا 3014436.16HHBO SIBA سیماتک

نمایندگی فیوز سیبا 3014436.16HHBO SIBA سیماتک

3014436.16HHBO

High-voltage fuse-linkDescription
63,5x254mmDimensions
AC 12 kVRated voltage
16ARated current
BU – Back-UpCharakteristic
دانلود اطلاعات فنی محصول

 

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا 3014436.16HHBO SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions: 63,5x254mm
 Rated voltage: AC 12 kV
 Rated current: 16A
 Charakteristic: BU – Back-Up