نمایندگی فیوز سیبا 3020313.16HHD SIBA سیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا 3020313.16HHD SIBA سیماتک

نمایندگی فیوز سیبا 3020313.16HHD SIBA سیماتک

3020313.16HHD

High-voltage fuse-linkDescription
e=537mmDimensions
AC 24 kVRated voltage
16ARated current
BU – Back-UpCharakteristic
دانلود اطلاعات فنی محصول

 

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا 3020313.16HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions:e=537mm
 Rated voltage:AC 24 kV
 Rated current: 16A
 Charakteristic: BU – Back-Up