نمایندگی فیوز سیبا 3023113.16HHD SIBA سیماتک

صفحه اصلی/فیوز سیبا SIBA/نمایندگی فیوز سیبا 3023113.16HHD SIBA سیماتک

نمایندگی فیوز سیبا 3023113.16HHD SIBA سیماتک

3023113.16HHD

High-voltage fuse-link Description
e=442mm Dimensions
AC 17,5 kV Rated voltage
16A Rated current
BU – Back-Up Charakteristic
دانلود اطلاعات فنی محصول

 

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا 3023113.16HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions:e=442mm
 Rated voltage:AC 17,5 kV
 Rated current: 16A
 Charakteristic: BU – Back-Up