نمایندگی فیوز سیبا 3025811.16HHF SIBA سیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا 3025811.16HHF SIBA سیماتک

نمایندگی فیوز سیبا 3025811.16HHF SIBA سیماتک

3025811.16HHF

High-voltage fuse-linkDescription
55x520mmDimensions
AC 24 kVRated voltage
16ARated current
BU – Back-UpCharakteristic
دانلود اطلاعات فنی محصول

 

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا 3025811.16HHF SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions:55x520mm
 Rated voltage:AC 24 kV
 Rated current: 16A
 Charakteristic: BU – Back-Up