نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۲۵۸۱۳٫۱۶HHFSIBA سیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۲۵۸۱۳٫۱۶HHFSIBA سیماتک

نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۲۵۸۱۳٫۱۶HHFSIBA سیماتک

3025813.16HHF

High-voltage fuse-linkDescription
55x520mmDimensions
AC 24 kVRated voltage
16ARated current
BU – Back-UpCharakteristic
دانلود اطلاعات فنی محصول

 

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا ۳۰۲۵۸۱۳٫۱۶HHF SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions:55x520mm
 Rated voltage:AC 24 kV
 Rated current: ۱۶A
 Charakteristic: BU – Back-Up