نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۲۸۹۱۳٫۱۶HHDSIBA سیماتک

//نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۲۸۹۱۳٫۱۶HHDSIBA سیماتک

نمایندگی فیوز سیبا ۳۰۲۸۹۱۳٫۱۶HHDSIBA سیماتک

3028913.16HHD

High-voltage fuse-linkDescription
e=442mmDimensions
AC 27 kVRated voltage
16ARated current
BU – Back-UpCharakteristic
دانلود اطلاعات فنی محصول

 

توضیحات

توضیحات فروش فیوز سیبا ۳۰۲۸۹۱۳٫۱۶HHD SIBA :

 Description: High-voltage fuse-link
 Dimensions:e=442mm
 Rated voltage:AC 27 kV
 Rated current: ۱۶A
 Charakteristic: BU – Back-Up