زیمنس S71200 پی ال سی 6ES7 278-4BD32-0XB0

زیمنس S71200 پی ال سی 6ES7 278-4BD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, SM1278 IO-LINK, 4 X IO-LINK MASTER

Delivery information
0,197 Kg Net Weight – kg
11,60 x 13,80 x 8,60 Packaging Dimension
1 Piece Quantity Unit
Additional Product Information
Germany Country of origin
دانلود اطلاعات فنی محصول

 

      دانلود شمــاتیک محصول

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S71200 کد 6ES7 278-4BD32-0XB0 :

SIMATIC S7-1200, SM1278 IO-LINK, 4 X IO-LINK MASTER