آموزش نصب جعبه فیوز SIBA در برق ساختمان
طریقه نصب و سربندی سیم ها در جعبه فیوز با فیوزهای مینیاتوری و فیوزهای محافظ جان در این آموزش میخوانیم.جعبه فیوز SIBA از قسمت های مهم در برق ساختمان می باشد که سر خط همه مصرف کننده ها به آن منتهی می شود. پس این قسمت تامین کننده ی برق تمام اجزای یک واحد مسکونی است. جعبه فیوز، برق خود را مستقیماً از کنتور اصلی برق می گیرد. جعبه فیوزها از تعداد چهار تایی تا هر تعدادی که بخواهید در بازار موجود می باشد.

قبل از رفتن سراغ جعبه فیوز  SIBA و نقشه سیم کشی آن باید فیوزها را شناخت

فیوز : فیوزها انواع مختلفی دارند ولی از آنجایی که ما در برق ساختمان بیشتر با نوع فشنگی ، مینیاتوری و محافظ جان سروکار داریم، به توضیح این سه مورد بسنده می کنیم.

فیوزهای مینیاتوری و فشنگی : این فیوزها مدارات برق را در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت می کنند. فقط یک ورودی و یک خروجی دارند و در مسیر سیم فاز قرار گرفته، پس می توان گفت که به صورت سری در مدارهای برق ساختمان قرار می گیرند.

فیوزهای محافظ جان
فیوزهای محافظ جان علاوه بر اضافه بار و اتصال کوتاه، می تواند از برق گرفتگی، شوک الکتریکی، جریان نشتی و افزایش ولتاژ هم از مدار محافظت کند.

این فیوز ها دو ورودی و دو خروجی دارند یعنی علاوه بر سیم فاز، سیم نول هم به فیوز محافظ جان وصل می شود.

ظرفیت فیوزهایی که در جعبه فیوز SIBA استفاده می کنیم، چقدر باشد؟

برای سرخط روشنایی ها ، فیوز ۱۰ آمپر
برای سرخط پریز های آشپزخانه ، فیوز ۱۶ یا ۲۰ آمپر
برای سرخط پریزهای حال و خواب ، فیوز ۱۶ آمپر
برای فیوز اصلی و فیوز محافظ جان، ، فیوز ۲۵ یا ۳۲ آمپر
توسعه سیماتک ایرانیان نمایندگی فیوز سیبا (فیوز siba)
نمایندگی زیمنس محصولات زیمنس