اتوماسیون صنعتی زیمنس و کاربردهای آن

اتوماسیون صنعتی زیمنس به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی (مثلاً کامپیوتر) به منظور هدایت و کنترل ماشین آلات صنعتی و پروسه های تولید است. اتوماسیون یك گام فراتر از مكانیزه کردن است. مكانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه ­هایی که ایشان را برای انجام بهتر کارشان یاری می رساند . نمایان ترین و شناخته شده ترین بخش اتوماسیون صنعتی زیمنس، ربات های صنعتی هستند. در حیطه صنعتی سازی اتوماسیون قدم بعدی مكانیزه سازی است. اتوماسیون صنعتی زیمنس به این شكل که مكانیزه سازی، ماشین را جایگزین نیروی فیزیكی انسان می کند. فیزیكی و اتوماسیون نقش احساس و مجری بودن مستقیم انسان در صنعت را به شكل چشمگیری کاهش می دهد. تنها کاربرانی که در این سیستم ها در پروسه تولید شرکت دارند، ناظرانی هستند که به آنها مهندسین ساکن می گویند. چرخه ی تولید اتوماسیون سازی شده شامل کلیه عوامل لازم برای اندازه گیری، انتقال، نمایش، ذخیره سازی و تنظیم اطلاعات از مراحل ساخت و اجرای فرامین مربوطه می­باشد

توضیحات اتوماسیون صنعتی زیمنس

اتوماسیون صنعتی زیمنس با روی کارآمدن تراشه های پردازش گر و کنترلر ایده ایجاد چنین سیستم هایی به وجود آمد. سیستم هایی که قادر باشند دخالت انسان در چرخه تولید را به حداقل رسانده و تنها او را ناظری بر پروسه ساخت گردانند. روباتهای صنعتی مهم ترین نقش را در این سیستم ها ایفا می کنند

کاربرد اتوماسیون صنعتی زیمنس

اتوماسیون صنعتی زیمنس یكی از مهمترین ارکان تولید صنعتی به حساب می آید. تا قبل از روی کارآمدن این نوع سیستم ها از دستگاههای مختلفی برای کنترل خطوط تولید استفاده می شد، که هر کدام به صورت مستقل عمل می کردند و محدودیت های بسیاری داشتند. اما هدف از اتوماسیون سازی و استفاده از روبات، تزریق احساس به پروسه تولید است. اتوماسیون صنعتی زیمنس هم سویی و هم هدف کردن دستگاهها و روباتها و ایجاد شبكه در یك نظام تولید، حاصل به کارگیری تكنولوژی اتوماسیون است. به عبارت دیگر اتوماسیون وظیفه ای بیش از کنترل فرایند تولید را بر عهده دارد. اما وظایف تعریف شده ی یك سیستم اتوماسیون که توسط کارشناسان مربوطه تنظیم شده است عبارتند از

. جاری ساختن استراتژی های کنترلی در کارخانه
. تبادل اطلاعات میان بخش های تولید
.اتوماسیون صنعتی زیمنس ایجاد یك واسطه بین کاربر و مجموعه تحت کنترل