اتوماسیون صنعتی هوشمند چیست؟

اتوماسیون صنعتی هوشمند (IA) که گاهی به آن اتوماسیون شناختی نیز گفته می‌شود، استفاده از فناوری‌های اتوماسیون – هوش مصنوعی (AI)، مدیریت فرآیند (BPM) و اتوماسیون فرآیند روباتیک (RPA) – برای ساده‌سازی و مقیاس‌پذیری تصمیم‌گیری در بین سازمان‌ها است. اتوماسیون هوشمند فرآیندها را ساده می کند، منابع را آزاد می کند و کارایی عملیاتی را بهبود می بخشد و کاربردهای متنوعی دارد. به عنوان مثال، یک سازنده خودرو ممکن است از IA برای سرعت بخشیدن به تولید یا کاهش خطر خطای انسانی استفاده کند، یا یک شرکت داروسازی یا علوم زیستی ممکن است از اتوماسیون صنعتی هوشمند برای کاهش هزینه ها و به دست آوردن کارایی منابع در جایی که فرآیندهای تکراری وجود دارد استفاده کند. یک ارائه‌دهنده بیمه می‌تواند از اتوماسیون صنعتی هوشمند برای محاسبه پرداخت‌ها، پیش‌بینی‌های مورد استفاده برای محاسبه نرخ‌ها و رفع نیازهای انطباق استفاده کند.
۳ جزء اتوماسیون هوشمند
اتوماسیون هوشمند از سه فناوری شناختی تشکیل شده است.
۱. حیاتی ترین مؤلفه اتوماسیون هوشمند، هوش مصنوعی یا AI است. با استفاده از یادگیری ماشین و الگوریتم‌های پیچیده برای تجزیه و تحلیل داده‌های ساختاریافته و بدون ساختار، کسب‌وکارها می‌توانند پایگاه دانشی ایجاد کرده و پیش‌بینی‌هایی را بر اساس آن داده‌ها فرموله کنند. این موتور تصمیم گیری IA است.
۲. دومین جزء اتوماسیون صنعتی هوشمند، مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) است که به عنوان اتوماسیون گردش کار نیز شناخته می شود. مدیریت فرآیند کسب و کار، گردش کار را خودکار می کند تا چابکی و سازگاری بیشتری را برای فرآیندهای کسب و کار فراهم کند. مدیریت فرآیند کسب و کار در اکثر صنایع برای ساده کردن فرآیندها و بهبود تعاملات و تعامل استفاده می شود.
۳. سومین جزء IA، اتوماسیون فرآیند روباتیک (RPA) است. اتوماسیون فرآیند رباتیک از روبات‌های نرم‌افزاری یا ربات‌ها برای تکمیل کارهای پشتیبان، مانند استخراج داده‌ها یا پر کردن فرم‌ها استفاده می‌کند. این ربات‌ها به خوبی هوش مصنوعی را تکمیل می‌کنند و RPA می‌تواند از بینش هوش مصنوعی برای انجام وظایف پیچیده‌تر و موارد استفاده استفاده کند.
ادغام این سه مؤلفه راه حلی متحول کننده ایجاد می کند که فرآیندها را ساده می کند و گردش کار را ساده می کند تا در نهایت تجربه مشتری را بهبود بخشد.

مزایای اتوماسیون صنعتی هوشمند

پلتفرم‌های اتوماسیون صنعتی هوشمند در نتیجه استفاده از مقادیر زیاد داده، دقت محاسبات، تجزیه و تحلیل و در نتیجه پیاده‌سازی کسب‌وکار، مزایای بسیاری را در سراسر صنایع ارائه می‌کنند. مزایای کلیدی عبارتند از:کاهش هزینه ها با افزایش نیروی کار و بهبود بهره وری: خودکارسازی سیستم ها و فرآیندها و استفاده از داده ها و تجزیه و تحلیل برای اطمینان از دقت می تواند تولید را تسریع کند. IA همچنین توانایی مقیاس بندی سریع را بدون افزایش ریسک، به خطر انداختن کیفیت، یا فشار بر نیروی کار موجود فراهم می کند. رهبران کسب و کار از مزایای این قابلیت از طریق بازده تولید بالاتر و ROI بهبود یافته بهره می برند.
بهبود دقت از طریق فرآیندها و رویکردهای منسجم، که کیفیت را افزایش می‌دهد: نقطه قوت پشت اتوماسیون صنعتی هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی برای هدایت تصمیم‌گیری و ایجاد یک رویکرد ثابت برای کارهای تکراری است.
بهبود تجربه مشتری: ارائه محصولی با کیفیت بالاتر و قابل اعتمادتر برای بازار سریعتر، یا دریافت پاسخ سریعتر (یا فوری) به سوالات، تجربه غنی تر و مثبت تری برای مشتری و در نتیجه مزیت رقابتی برای شرکت ایجاد می کند.
انطباق و مقررات را با اطمینان بررسی کنید: بسیاری از صنایع ملزم به رعایت سیاست های نظارتی خاص هستند. اتوماسیون صنعتی هوشمند می‌تواند از ویژگی‌های اتوماسیون وظایف خود برای اثبات یک رویکرد سازگارتر برای انطباق استفاده کند.

برای آشنای بیشتر با اتوماسیون مقاله زیر را مطالعه کنید

اتوماسیون صنعتی زیمنس