انواع کنترلر زیمنس معرفی و آشنای

کنترلر رطوبت

انواع کنترلر زیمنس : کنترلر رطوبت جهت تنظیم رطوبت محیط مورد استفاده قرار میگیرد . در نمونه های مکانیکی این تجهیزات از یک المنت سنسور از جنس نوعی پالستیک استفاده شده است که با افزایش رطوبت از حد تنظیم شده خاصیت کشیده شده و با فرمان قطع و وصل خود میتواند رطوبت را در حد تنظیمی نگه دارد . در نمونه های دیجیتال همین عملکرد از طریق یک سنسور الکترونیکی رطوبت یا ترانسیمتر رطوبت و یک کنترلر دیجیتال انجام میگیرد .در زیر به تعدادی از نکات قابل توجه در انتخاب کنترلر رطوبت اشاره میگردد :
۱ -ورودی ابزار کنترل رطوبت
۲ -خروجی ابزار کنترل رطوبت
۳ -دقت ابزار کنترلر رطوبت
۴ -رنج اندازه گیری تجهیز کنترلر رطوبت
۵ -نحوه نصب ابزار کنترلر رطوبت
کنترلر فشار یا پرشر سوئیچ
پرشر سوئچ یا کنترلر زیمنس فشار جهت تنظیم فشار مخازن یا جلوگیری از افزایش فشار در محیطهای تحت فشار در صنعت کاربرد فراوان دارد . معمولا پرشر سوئیچها به صورت مکانیکی و نظیر فشار سنجها با مکانیزمهای بوردون یا دیافراگم و بلوز در نقطه ست پوینت یا تنظیم یه رله را فعال نموده و با فرمان کنتاکت خود در خروجی به عنوان یک کنترلر روشن و خاموش عمل می کند.

در نمونه های دیجیتال و الکترونیکی به جای بوردن یا دیافراگم از استرین گیج استفاده و در خروجی معموال از ترانزیستور استفاده می شود. در نمونه های پیشرفته تر خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و نشاندهنده نیز دارند . در انتخاب یک پرشر سوئیچ بایستی موارد زیر را در نظر داشت:
۱ -رنج کاری و نقطه تنظیم
۲ -حداکثر فشار قابل تحمل کنترلر فشار
۳ -قابلیت استفاده در محیط های انفجاری
۴ -نحوه اتصال وکانکشن کنترلر فشار
۵ -دقت و تکرار پذیری کنترلر فشار

کنترلر سطح

انواع کنترلر زیمنس : برای کنترل سطح مخازن عالوه بر استفاده از یک ترانسمیتر سطح و یک کنترلر میتوان از تجهیزاتی به نام لول سوئیچ یا کنترلر سطح استفاده نموده که معموال از مکانیزمهای مکانیکی و ساده استفاده میکنند و بسته به نوع مواد داخل مخزن ائم از مایعات یا مواد پودری میتواند از مدلهای الکترودی یا پره ای استفاده نمود.

کنترلر دما

انواع کنترلر : کنترلر های دما همانگونه که از نام آنها مشخص است وظیفه کنترلر دما در پروسه در دمای مشخصی که به ست پوینت تعبیر میشود را دارد . در نمونه های ساده شما یک کنترل ساده با خروجی روشن و خاموش خواهید داشت که به ترموستات شهرت دارند در نمونه های پیشرفته تر که به پی آی دی کنترلر معروف هستند امکان کنترلر دقیق تر دما را خواهید داشت . در کنترلر های پی آی دی با مشخص کردن زمان رسیدن به دمای تعیین شده ، امکان گذاشتن شرایط برای کنترلر دما در مواقع باز شدن درب کوره و …

در زیر به پاره از موارد که در انتخاب کنترلر دما بایستی رعایت نمود اشاره گردیده  است :

۱ -نحوه نصب
۲ -نوع ورودی از نظر سنسور
۳ -نوع و تعداد خروجی ها
۴ -داشتن خروجی کامپیوتر
فلوسوئیچ
فلو سوئیچها به سادگی با مکانیزمهای مختلفی که برای حس کردن فلوی سیال دارند در ست پوینت یا نقطه تنظیم مورد نظر خروجی سوئیچ میدهند و به شما امکان کنترل فلوی خط را میدهند . معموال ساده ترین روشها ، پر کاربردترین آنها میباشند و در فلو سوئیچهای بسیار رایج از یک تیغه فلزی که به یک اهرم متصل است استفاده کرده با توجه به ست پویت طول این تیغه را برش میدهند یا اصطالحاً تریم میکنند . زمانی که فلو به مقدار مورد تنظیم شما رسید اهرم به یک طرف متمایل شده و سوئچ را تحریک میکنند . در نمونه های پیشرفته تر این سوئیچ به صورت غیر تماسی برای مثال به کمک خاصیت مغناطیسی انتهای اهرم که باعث تحریک رید رله خروجی میشود استفاده میکنند  در انتخاب این تجهیزات بایستی موارد زیر را در نظر داشت
۱ -رنج فلو
۲ -نحوه اتصال
۳ -نوع کانکشن
۴ -چگالی یا ویسکوزیته سیال

انواع کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی PLC
کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی به نوعی مغز متفکر پروسه های صنعتی محسوب میگردد. در حقیقت پی ال سی یک کامپیوتر صنعتی محسوب میشود که با توجه به ورودی و خروجی های مورد نیاز در صنعت طراحی گردیده و قادر است کارهای معمول در اتوماسیون صنعتی نظیر راه اندازی موتور ، کنترل پروسه های دما ، فشار ، و … را انجام دهد . در نمونه های پیشرفته با امکان افزایش کانالهای وروردی و خروجی به صورت ماژوالر ، عالوه بر این که شما امکان افزودن تعداد ورودی و خروجی ها را خواهید داشت ، امکان ارتباط بین پی ال سی ها به کمک کارتهای شبکه ای که پروتکل صنعتی خاص خود نظیر پروفیباس ، مدباس و … را دارد نیز می باشد. در انتخاب آنها به موارد زیر بایستی توجه نمود:
۱ -تعداد ورودی و خروجی
۲ -نوع ورودی ها و خروجی ها
۳ -شبکه تحت پوشش
۴ -امکان افزایش کارتهای ورودی و خروجی
۵ -منابع مناسب جهت آموزش نرم افزاری کنترل