انتخاب برگه

اینورتر های زیمنس و کاهش مصرف انرژی:

اینورترهای زیمنس نیاز به صرفه جویی در انرژی به منظور صرفه جویی در محیط زیست یک محرک کلیدی در توسعه دستگاه های کنترل سرعت است و اینورترهای زیمنس AC روش بهینه کنترل سرعت موتورهای الکتریکی را برای مطابقت با تقاضای بار ارائه می دهند. حتی تغییرات کوچک در سرعت موتور می تواند تغییرات قابل توجهی در مصرف انرژی ایجاد کند. اقتصادهای نوظهور باعث افزایش مصرف انرژی می شوند و20 درصد انرژی مصرفی جهان انرژی الکتریکی است و بیش از 50 درصد انرژی الکتریکی توسط موتورهای الکتریکی مصرف می شود و 75 درصد اینورترهای زیمنس AC روی پمپ ها، فن ها و کمپرسورها استفاده می شوند.در صورت استفاده از اینورترهای AC در هر کاربرد مناسب، مصرف جهانی انرژی الکتریکی را می توان تا 10 درصد کاهش داد.

سرمایه گذاری با اینورترهای زیمنس :

با در نظر گرفتن تمام مزایای فوق، اینورترهای زیمنس AC سرمایه گذاری عالی را نشان می دهند به ویژه در برنامه هایی که پتانسیل صرفه جویی در انرژی بسیار بالایی دارند مانند فن ها و پمپ ها. پس با قرار دادن یک اینورتر بین منبع برق و موتور، نیرو به اینورتر وارد می شود و سپس اینورتر زیمنس قدرتی را که به موتور تغذیه می شود کنترل و تنظیم می کند. این امکان کنترل سرعت، جهت، شتاب، کاهش سرعت، گشتاور و در برخی کاربردها، موقعیت محور موتور را فراهم می کند. پس کنترل سرعت متغیر با استفاده از اینورتر AC باعث بهبود بهره وری انرژی و صرفه جویی قابل توجهی در هزینه می شود. موتورهای الکتریکی را می توان در همه اشکال و اندازه ها یافت – از بسیار کوچک (در پمپ های استخر شنا) تا بسیار بزرگ (در سیستم های محرکه کشتی). آنها نقش مهمی در افزایش کنترل فرآیند در عملیات های مختلف تولید و همچنین در حمل و نقل، جابجایی مواد و بیشتر فرآیندهای تولید دارند. کنترل سرعت بدون پله موتورها با استفاده از اینورترهای AC امکان کنترل آسان فرآیند از کمترین تا بالاترین ظرفیت را فراهم می کند. دامنه کنترل کامل، افزایش سطح شیب دار فرآیند را به سطوح پایدار امکان پذیر می کند که می تواند به سمت حداکثر سطوح طراحی افزایش یابد که منجر به بهره وری بالاتر و سودآوری بالقوه بیشتر می شود.