برق صنعتی چیست ؟ (قسمت دوم-سیستم های سه فاز)

مشخصه های سیستم های سه فاز بحثی است که در این مقاله به بررسی آن میپردازیم.در سیستم های سه فاز ما سه عدد فاز به جای یک عدد فاز داریم.البته این بدین معنی نیست که سه عدد فاز مثل همدیگر را کنار هم بگذاریم تا به ما سه فاز ارائه کند.

انواع فاز از نظر زاویه برداری( برق صنعتی چیست )

ما سه فاز مختلف از نظر زاویه برداری را کنار همدیگر استفاده می کنیم.یعنی فازهای ما نسبت به همدیگر اختلاف فاز دارند.

مثلا زمانی که یکی از فازها ۱۲۰ ولت است فاز دیگر ۲۹۵ ولت است و فاز سوم هم یک ولتاژ دیگر است و همین اختلاف فازها در این سه فاز باعث می شود بتوانیم از خطوط سه فاز در صنعت برای به حرکت درآوردن موتورها و تجهیزات صنعتی الکتریکی استفاده کنیم.

شکل موج تک فاز به صورت سیسنوسی است و این شکل موج را میتوانیم با یک دستگاه با نام اسیلوسکوپ ببینیم شکل موجهای سه فاز را هم میتوان با همین دستگاه دید.

شکلی که در دستگاه برق صنعتی مشاهده خواهیم کرد به این صورت است.

برق صنعتی چیست1

همانطوری که مشخص است شکل موجها عقب و جلو در برق صنعتی هستند.

پس تا اینجا در برق صنعتی مشخص شد ما سه خط فاز داریم.یک خط نول هم که برای مصارف تک فاز خواهیم داشت و یک خط زمین هم برای حفاظت الکتریکی. لذا ما ۵ خط خواهیم داشت.

حالا اگر یک ولتمتر برداریم و ولتاژ هر یک از فاز ها را نسبت به خط نول اندازه گیری کنیم مقدار ۲۲۰ ولت را خواهیم داشت.به این ولتاژ ، ولتاژ فازی یا  Vp گفته می شود  این همان ولتاژی است که در مصارف مسکونی استفاده می شود.البته در قسمتهایی از برق صنعتی هم کاربرد دارد.

مثلا زمانی که بخواهیم یک موتور تک فاز را روشن کنیم از یک خط نول و فاز به صورت شکل زیر استفاده می کنیم.

یک خط ارت هم به بدنه موتور متصل کرده ایم که فقط جهت حفاظت است.

حالا اگر ولتمتر را بین دو فاز از سه فاز قرار دهیم ولتاژ ۳۸۰ را خواهیم داشت. که به این ولتاژ ولتاژ خط یا  VL گفته می شود

از این ولتاژ هم میتوانیم به صورت شکل زیر استفاده کرده و یک موتور سه فاز را راه اندازی کنیم.

رابطه ای که بین ولتاژ خط و فاز برق صنعتی وجود دارد به این صورت است که ولتاژ فاز ضرب در رادیکال ۳ می شود.

منبع :استاد برق