برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی

///برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی

Hardware Gate Control در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی

در کنترل سخت افزاری (Hardware Gate Control) ورودی فیزیکی مشخص شده در بخش Inputs پنجره پیکربندی عمل کنترل را به عهده دارد.

براساس این ورودی یکی از دو حالت کنترلی زیر را میتوان انتخاب نمود :

Level control

در این حالت کانتر به محض یک شدن ورودی DI Start بکار می افتد و با صفر شدن ورودی غیر فعال می شود ( شکل زیر ).

برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی
Hardware Gate Control در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی

Edge control

در این حالت کانتر به محض یک شدن ورودی DI Start بکار می افتد و با یک شدن ورودی DI Start غیر فعال می شود.

برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی
Hardware Gate Control در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی
کنترل گیت می تواند به صورت نرم افزاری (Software Gate Control) باشد.

یعنی شروع یا توقف شمارش توسط برنامه کنترل شود. در همین جا لازم است یاد آوری شود که با نصب پکیج پیکربندی FM فانکشن های نرم افزاری جدیدی به برنامه Step7 اضافه می شوند.

می توان آنها را در بخش کاتالوگ و در زیر مجموعه Library مشاهده نمود. فانکشن FCO یا CNT-CTRL برای کنترل گیت شمارنده بکار می رود.

برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی
Hardware Gate Control در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس۳
اتوماسیون صنعتی زیمنس

توسط | ۱۳۹۶-۱-۲۸ ۰۵:۳۳:۲۰ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۶|مقالات صنعتی|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه