مقايسه تابلو کنترل معمولي با تابلو کنترلي مبتني بر پي ال سي

امروزه تابلو کنترل معمولي (رله ای ) خيلي کمتر مورد استفاده قرار مي گيرند. چرا که معايب زيادي دارند. از آنجا که اين نوع تابلو کنترل با رله هاي الکترو مکانيکي کنترل مي شوند، وزن بيشتري پيدا مي کنند، سيم کشي تابلو کار بسيار زيادي مي طلبد  سيستم را بسيار پيچيده مي کند. در نتيجه عيب يابي و رفع مشکل آن بسيار پرزحمت بوده و براي اعمال تغييرات الزم در هر سال و يا بروز کردن سيستم بايستي ماشين را بمدت طولانی متوقف نمود که اين امر مقرون به صرفه نخواهد بود. ضمنا توان مصرفي اين تابلوها بسيار زياد است.
با بوجود آمدن پي ال سي مفهوم کنترل و طراحي سيستم هاي کنترلي بطور بسيار چشمگيري پيشرفت کرده است و استفاده از اين کنترلر ها مزاياي بسيار زيادي دارد، که به برخي از اين موارد در زير اشاره کرده ايم. که با مطالعه آن مي توان به وجه تمايز پي ال سي با ساير سيستم هاي کنترلي پي برد :
۱ -سيم بندي سيستم هاي جديد در مقايسه با سيستم هاي کنترل رله اي تا ۸۰ ٪کاهش مي يابد.
۲ -از آنجاييکه پي ال سي توان بسيار کمي مصرف مي کند، توان مصرفي بشدت کاهش پيدا خواهد کرد.
۳ -توابع عيب ياب داخلي سيستم پي ال سي تشخيص و عيب يابي سيستم را بسيار سريع و راحت مي کند.
۴ – برعکس سيستم هاي قديمي در سيستم هاي کنترلي جديد اگر نياز به تغيير در نحوه کنترل يا ترتيب مراحل آن داشته باشيم، بدون نياز به تغيير سيم بندي و تنها با نوشتن چند خط برنامه اين کار را انجام مي دهيم، در نتيجه وقت و هزينه بسيار بسيار اندکي صرف انجام اينکار خواهد شد.
۵ -در مقايسه با تابلو هاي قديمي در سيستم هاي مبتني بر پي ال سي نياز به قطعات کمکي از قبيل رله ، کانتر، تايمر، مبدل ها و … بسيار کمتر شده است. همين امر نيز باعث شده در سيستم هاي جديد از سيم بندي، پيچيدگي و وزن تابلو ها به نحو چشمگيري کاسته شود .
۶ -از آنجاييکه سرعت عملکرد و پاسخ دهي پي ال سي در حدود ميکرو ثانيه و نهايتا ميلي ثانيه است، لذا زمان لازم براي انجام هر سيکل کاري ماشين بطور قابل ملاحظه اي کاهش يافته و اين امر باعث افزايش ميزان توليد و بالا رفتن بازدهي دستگاه مي شود.
۷ -ضريب اطمينان و درجه حفاظت اين سيستم ها بسيار  بالا تر از ماشين هاي رله اي است.
۸ -وقتي توابع کنترل پيچيده تر و تعداد ورودي ها و خروجي ها خيلي زياد باشد، جايگزين کردن پي ال سي بسيار کم هزينه تر و راحت تر خواهد بود