تجهیزات اتوماسیون صنعتی

///تجهیزات اتوماسیون صنعتی

یكی دیگر از مباحث مهم و مرتبط با  تجهیزات اتوماسیون صنعتی  ، مانیتورینگ می باشد. امروزه مانیتورینگ یكی از نیازهای اساسی بسیاری از صنایع به خصوص صنایع بزرگ و  تجهیزات اتوماسیون صنعتی  می باشد. بسیاری از صنایع بزرگ مانند صنایع پتروشیمی، صنایع تولید انرژی، صنایع شیمیایی و … بدون استفاده از سیستم مونیتورینگ مناسب قادر به ادامه کار خود نیستند. مونیتورینگ عبارت است از جمع آوری اطلاعات مورد نظر از بخشهای مختلف یك واحد  تجهیزات اتوماسیون صنعتی  و نمایش آنها با فرمت مورد نظر برای رسیدن به اهداف ذیل

. نمایش وضعیت لحظه ای هر یك از ماشین آلات و دستگاهها
. نمایش و ثبت پارمترهای مهم و حیاتی یك سیستم
. نمایش و ثبت آلارم های مختلف در زمانهای بروز خطا در سیستم
. نمایش محل خرابی و زمان وقوع ایراد در هر یك از اجزای سیستم
. نمایش پروسه های تولید با استفاده از ابزارهای گرافیكی مناسب
. تغییر و اصلاح Set Point ها حین اجرای پروسه تولید
. امكان تغییر برخی از فرایندهای کنترلی از طریق برنامه مونیتورینگ
. ثبت اطلاعات و پارمترهای مورد نظر مدیران از قبیل زمانهای کارکرد، میزان تولید، میزان مواد اولیه مصرفی  میزان انرژی مصرفی  تجهیزات اتوماسیون صنعتی

توسط | ۱۳۹۶-۱-۱۶ ۱۰:۱۲:۰۰ +۰۰:۰۰ اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۵|مقالات صنعتی|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه