ربات ها و تجهیزات اتوماسیون صنعتی

ربات به معنی هر ما شین ساخت ب شر ا ست که بتواند کار یا عملی را به طور خودکار )از قبل برنامه ریزی شده( انجام دهد. یعنی تحرک بدون هدایت انسان.

درساخت یک ربات سه علم الکترونیک، کامپیوتر و مکانیک دخالت دارند. بخش الکترونیک مربوط به سخت افزارو مدارهای ربات است که شامل حسگرها ، پردازشگرها ، راه اندازها ، آشکارسازها و… می شود . بخش کامپیوتربرنامه ی موجود در حافظه ربات و به عبارتی نرم افزار آن را در برمی گیرد. بخش مکانیک شامل بدنه ، موتورها ،تحرک اجزا و خود ربات ، انتقال نیرو )گیربکس یا تسمه( و… می شود. ساختاما برای طراحی یک ربات ، ابتدا باید هدف ساخت آن مشخص شود. درطراحی باید کاربرد ، ابعاد ، توانایی ، پردازش ، محدودیت مانور و قدرت و قیمت روبات مدنظر قرارگیرد .

به طور کلی یک ربات شامل سه بخش ورودی ، پردازنده و خروجی می باشد. وظیفه بخش ورودی گرفتن اطالعات از محیط یا کاربر توسط حسگرها و ابزارهای ورودی است . پردازنده وظیفه اجرای برنامه و به نوعی انجام عملیات بروی ورودی را برعهده دارد . و بخش خروجی یا عملگر ، قسمتی از ربات است که متناسب با ورودی و برنامه موجود در حافظه تغییر حالت می دهد . بخش خروجی ، از پردازنده دستورمی گیرد . بخش ورودی می تواند یک کلید ، دوربین ، حسگر گرمایی ، رطوبتی ، فشار ، نور و … باشد. بخش خروجی شامل رله ، موتور ، اهرم مکانیکی ، المپ ، صفحه نمایش و … است . قسمت پردازنده که مغز ربات و به نوعی اصلی ترین بخش آن محسوب می شود ، شامل تراشه های پردازنده است که وظیفه کنترل سیستم رابرعهده دارند. آی سی های میکروکنترولر plc و cpu معروفترین تراشه های پردازشگر هستند . به دلیل اینکه در یک محیط صنعتی به توان الکتریکی بیشتری برای راه اندازی عملگرها نیاز است و همچنین به دلیل وجود نویزهای الکتریکی و مغناطیسی ، طراحان سیستم های اتوماسیون صنعتی از plc استفاده می کنند . در گذشته از کنترل کننده های رله ای استفاده می شد که مصرف توان زیاد ، اتالف همان توان به صورت گرما و حرکت ، سرعت کم و حجم زیاد از معایب آنها بود . اما با گسترش شبکه های اتوماسیون و افزوده شدن انتظاراتی همچون قابلیت اتصال و تبادل و یکپارچه سازی داده های بنگاه ، سیستم های مبتنی بر plc هم دیگر جوابگو نبودند . تولید کنندگان تجهیزات اتوماسیون به منظور برآوردن این نیازها ، سامانه ای ارائه کردند که از یک سو دارای قطعیت plc برای کنترل فرایند بوده و از سوی دیگر از انعطاف پذیری و قابلیت یکپارچه شدن pcها برخودار است. چنین سامانه ای را کنترل کننده اتوماسیون قابل برنامه ریزی یا pac نامیدند. ایده ی ادغام pc و plc درگذشته نیز مورد بررسی قرارگرفته بود ولی روش های قبلی همگی مبتنی بر اضافه کردن سخت افزار و نرم افزار به سامانه اصلی بودند . در ربات هایی که قرار است در گوشه ای از یک شبکه صنعتی مشغول به کار شوند از pac استفاده می شود. ربات های صنعتی در انواع مختلف و کاربردهای گوناگونی طراحی و ساخته شده اند . به طور مثال روباتی را در نظر بگیرید که وظیفه جابه جایی شیشه های مسطح را برعهده دارد.ورودی این ربات باید حسگری باشد که وجود شیشه در مکان اولیه را تشخیص دهد . مکنده های قوی روی بازو و همچنین موتورهای روی مفصل های ربات خروجی ها هستند. در قسمت پردازنده نیز می توان از plc ها استفاده کرد . صفحه نمایش و صفحه کلید به منظور کنترل ربات توسط کاربر قرار داده می شود