تنظیمات سافت استارتر Soft starter

در ادامه این مطلب فایلهای تنظیمات سافت استارتر پر مصرف زیمنس سری خانواده SIRIUS 3RW30 / ۳RW40 قرار داده شده است. با توجه به نیاز مشتریان گرامی کاتالوگ زیمنس و راهنمای تنظیمات سافت استارتر  پر مصرف را در سایت قرار دادیم.

انجام تنظیمات سافت استارتر  می تواند با تنظیم کردن پتانسیومترها، تغییر دیپ سوئیچها، استفاده از یک صفحه کلید، و وسایلی مشابه انجام شود.

۱- شیب (ramp) استارت

شیب استارت مقدار زمانی است که تنظیمات سافت استارتر ولتاژ را از یک (مقدار اولیه) افزایش داده تا به ولتاژ کامل خود برسد. زمان صعود(رمپ) نباید خیلی طولانی باشد، چونکه باعث افزایش دمای غیر ضروری شده و خطر عمل کردن رله های اضافه بار و از مدار خارج شدن موتور را افزایش می دهد.

اگر الکتروموتور و یا موتور القایی در زمان راه اندازی بدون بار باشد موتور احتمالا نیاز به تنظیم زمان صعود استارت کوتاهتری داشته باشد و اگر موتور به میزان زیادی بارگزاری شده باشد. زمان صعود در هنگام استارت احتمالا طولانی تر خواهد شد.

 ۲ – شیب (ramp) توقف تنظیمات

شیب (رمپ) توقف هنگامی استفاده می شود که توقف نرم موتور مورد نیاز باشد.، برای مثال در یک پمپ یا نوار نقاله. شیب توقف مقدار زمانی است که الکتروموتور از ولتاژ کامل به ولتاژ صفر یا مقدار اولیه می رسد. اگر زمان شیب (رمپ) در مقدار صفر تنظیم شود توقف همانند یک توقف مستقیم و بی وقفه انجام می شود.

شکل ۱- دیاگرامی که شیب راه اندازی، شیب توقف و ولتاژ اولیه را نشان می دهد.

۳- ولتاژ اولیه تنظیمات

بعضی اوقات ولتاژ یا گشتاور پیاده نامیده می شود، این نقطه ای است که تنظیمات سافت استارتر شیبهای توقف یا استارت را شروع می کند. گشتاور موتور متناسب با مربع کاهش ولتاژ کاهش می یابد و اگر ولتاژ به مقدار خیلی مثلا ۲۰% ولتاژ نامی تنظیم شود، گشتاور راه اندازی فقط ۰.۲۲ = ۰.۰۴ = ۴ %می شود. واز ابتدای کار موتور راه اندازی نخواهد شد.

از اینرو خیلی مهم است سطح ولتاژی را بیابیم که به قدر کافی زیاد باشد تا موتور بتواند مستقیما تیک اف کند تا از گرمایش غیر ضروری آن جلوگیری شود.

۴- محدودیت جریان تنظیمات

محدودیت جریان می تواند در جاهایی استفاده شود که جریان راه اندازی محدود شده مورد نیاز باشد، یا در راه اندازی هایی مخصوص کارهای سنگین و هنگامی که دستیابی به استارت خوب و تمام عیار با تنظیم کردن ولتاژ اولیه و رمپ استارت به تنهایی ممکن نباشد.

در این حالت هنگامی که جریان به مقدار محدود شده خود برسد تنظیمات سافت استارتر زیمنس موقتا افزایش دادن ولتاژ را متوقف می کند تا جریان افت کرده و به زیر محدوده حداکثر تنظیم شده برسد. سپس شروع به افزایش ولتاژ تا رسیدن به مقدار نهایی آن می کند. توجه کنید که این ویژگی در تمامی سافت استارترها موجود نیست!

شکل ۲ – عملکرد محدودیت جریان در استفاده از تنظیمات سافت استارتر

۵- ولتاژ Step down

ولتاژ Step down نوع خاصی از رمپ توقف را ارائه می کند. مقدور است ولتاژ را به گونه ای تنظیم کنید و آن را در سطح ولتاژ کمی قرار دهید که سرعت موتور با دریافت فرمان توقف شروع به کاهش ناگهانی کند.

برای موتورهایی که به مقدار کمی بارگزاری شده اند سرعت تا رسیدن ولتاژ موتور به مقدار خیلی کم، کاهش نخواهد یافت. اما استفاده از عملکرد ولتاژ Step down می تواند این پدیده را حذف کرده و به طور ویژه در توقف پمپها مفید می باشد.

شکل ۳ – شکل موجی که عملکرد ولتاژ Step down یک تنظیمات سافت استارتر را نشان می دهد.

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می شود برای توقف سریعتر موتور ولتاژ آن را به ۵۰% ولتاژ نامی تقلیل داده و سپس با رمپ توقف به ۳۰% رسیده است در صورت شروع توقف با ۱۰۰% ولتاژ نامی در پایان شیب توقف به ۸۰% می رسید که تغییر محسوسی در سرعت موتور ملاحظه نمی شد.

۶- اندازه نامی موتور قابل تنظیم

جریان نامی قابل تنظیم موتور اجازه می دهد جریان نامی موتور بر روی تنظیمات سافت استارتر را برای موتور مورد استفاده تنظیم کنیم. این تنظیمات ممکن است همچنین مقادیر دیگر را تحت تاثیر قرار دهد، مانند سطح trip رله های اضافه بار الکترونیکی، عملکرد میزان محدودیت جریان و غیره.