درایو چیست؟

درایو تجهيز يا گروهي از تجهيزاتي میباشد که براي ايجاد يک رفتار تعريف شده در دور و وضعيت گردش موتور الکتريکي از آنها استفاده ميشود. اينورتور يا موتور اينورتور با استفاده از يک مدار ديجيتال جريان متناوب به وجود مي‏آورد .

درحقيقت يک اينورتور موتور داراي سوئيچهاي با سرعت بالائي میباشد که ميتوانند در يک ثانيه هزاران بار قطع و وصل شوند. به کمک اين سيگنالهاي خاموش و روشن ميتوان موج الکتريکي به موتور فرستاد و با تغيير ميزان اين خاموش وروشن شدنها اينورتور ميتواند فرکانسهاي مختلفي ايجاد کند. اينورتور موتور که گاهي، درايو کنترل دور يا درايو فرکانس متغير نيز ناميده ميشود کاربرهاي فراوان در صنعت دارد.

کنترلر موتور ميتواند به صورت دستي يا اتوماتيک يک موتور را راه اندازي يا متوقف نماید، رو به جلو يا عقب حرکت دهد. و يا با سرعت و گشتاور تنظيم شده اي به حرکت در آورده و در مقابل اضافه بار و فالتها محافظت کند.

دامنه استفاده از کنترلر موتور بسته به کاربردهاي مختلف از مصارف معمول نظير کامپيوتر، ماشین فاکس، سيستمهاي گرمايش و سرمايش تا مصارف صنعتي پيچيده مانند خطوط توليد روباتيک ميتواند باشد .

درايو ها در کاربردهاي مختلف مانندکنترل کننده یا سیستمهای سروردور موتور با فیدبک در الکتروموتورهاي AC و DC استفاده ميشود. درايوهای دور موتور ميتوانند دور موتور را به صورت پيوسته از صفر تا چندين برابر دور نامي تغيير دهند. تنظيم دور موتور در الکتروموتورها علاوه بر کاربردهاي فراوان در پروسه هاي صنعتي ، منجر به صرفه جوئي مصرف انرژي نیز ميشود. علاوه بر آن درايوها در راه اندازي موتور،جريان شروع کار و استارت موتور از شبکه را به ميزان زيادي کاهش ميدهند. بطوريکه اين جريان خيلي کمتر از جريان نامی موتور میباشد.

درايوها ميتوانند موتور را بطور نرم و کاملا کنترل شده استارت و استاپ نمايند. زمان استارت و استاپ را ميتوان به دقت تنظيم کرد به صورتی که این زمان کسري از ثانيه و يا صدها دقيقه باشد.

امروزه کاربردهاي بسياري براي استفاده از درايو در صنعت اتوماسيون ميتوان نام برد مثال: موتورهاي آسانسور، ماشينهاي CNC ، کنترل يک ولو ، نوار نقاله و … توانائي درايو در استارت و استاپ نرم و کنترل دور موتور موجب کاهش قابل ملاحظه تنشهاي مکانيکي در کوپلينگها در تمامی ادوات دوار متصل به هم ميگردد.

درایو زیمنس به دلیل داشتن IGBT های قوی درصنعت بیشتر کاربرد دارد به عنوان مثال درکارخانه سیمان و تمام صنایع که نیاز به کنترل موتور دارند.

با استفاده از ماژول شبکه درایو زیمنس میتوان درایو ها را وارد شبکه پروفی باس نمود.

توسعه سیماتک ایرانیان تامین کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس