در نمایندگی زیمنس رله یکی از قطعات مهم در بیشتر سیستم های کنترل مدرن می باشد. این قطعه یک سوئیچ الکتریکی با ظرفیت جریانی بالاست که به طور غیر مستقیم با یک جریان کنترلی نسبتاً کم عمل می کند.

رله ها اولین بار در اواسط قرن نوزدهم – زمانی که از آنها برای افزایش توان سیگنال های ضعیف تلگراف برای ارسال به فواصل دور استفاده می شد – مورد استفاده قرار گرفتند. در اوایل قرن بیستم ، استفاده از آن ها در کاربرد های کنترلی – که در آن زمان این کاربرد ها مکانیکی بودند – به سرعت رو به افزایش گذاشت. رله ها این امکان را فراهم آوردند که سیستم های کنترل بسیار کار آمد تری ساخته شوند که در بیشتر کارخانجات و کارگاه ها به جهت تولید و بازدهی بیشتر ، با استقبال زیادی روبرو شدند.

رله های نیمه هادی مدرن فاقد قسمت متحرک می باشند و غالباً برای کاربرد های سوئیچینگ سریع قطعات جریان بالا به کار برده می شوند و دارای قابلیت اطمینان بیشتر و همچنین سرعت بیشتری نسبت به رله های معمولی هستند. هم اینک رله های نیمه هادی با توانایی به کار گیری بار های تا ۴۰۰۷ و A.de 40 در دسترس می باشند.