راه انداز نرم موتور يا  زیمنس سافت استارتر چيست؟

زیمنس سافت استارتر همانطور كه از نامش پيداست وسيله اي است جهت راه اندازي الكتروموتورها بصورت نرم و تدريجي.

با  زیمنس سافت استارتر نمي توان همه موتورها را راه اندازي كرد؟چون موتورها تنوع زيادي دارند و زیمنس سافت استارتر براي گونه خاصي از آنها مناسب است اين موتورها درصنعت به موتورهاي سه فاز القائي يا قفس سنجابي معروفند.مامي توانيم موتور سه فاز را مستقيماً به برق سه فاز زده و راه اندازي كنيم. به اين روش راه اندازي،‌راه اندازي مستقيم يا Direct Online و يا DOL مي گويند اگر شما مستقيماً موتور را به برق سه فاز وصل كنيد. هيچ كنترلي در راه اندازي آن نخواهيد داشت. در حاليكه سافتاستارتر به شما امكان كنترل پريود راه اندازي را مي دهد.در خيلي از اوقات ما نيازي به اعمال نظارت و كنترل در راه اندازي موتور نداريم. مثلاً در خيلي ازكاربردهاي با موتورهاي توان پايين . اما هنوز موارد زيادي هم وجود دارند كه بايد راه اندازي با كنترل هاي مناسب صورت بگيرد.بايد توجه كنيم كه هنگام راه اندازي يك موتور سه فاز يك سري اتفاقات الكترويكي و مكانيكي رخ ميدهد كه متفاوت از حالت كار دائم موتور پس از راه اندازي است مثلاً در هنگام راهاندازي موتور جريان خيلي بيشتري نسبت به حالت دائم آن از شبكه مي كشد.اگر موتور كوچك باشد اشكال خاصي ايجاد نمي شود ولي اگر موتور بزرگ باشد ممكن است، اين جريان زياد را برق كارخانه نتواند براحتي تأمين كند.،‌مثلاً كشيدن جريان ناگهاني زياد از برق كارخانه ممكن است باعث افت ولتاژ لحظه اي شده و در كار ساير تجهيزات برقي و الكترونيكي اختلال ايجادشود.

۳RW 44کاتالوگ راهنمای نصب سافت استارتر .pdf

۳RW کاتالوگ سافت استارتر زیمنس.pdf

مفهوم “نرم” در راه انداز نرم موتور چيست؟

مفهوم “نرم” به ويژگيهاي متفاوتي دلالت مي كند. مثلاً نرم به اين معناست كه جلوي تنشهاي الكتريكي و مكانيكي گرفته ميشود.ازسوي ديگر نرم به اين معناست كه موتور تدريجا” دور ميگرد و به دور اسمي خودمي رسد. به صورت طبيعي مدت زمان راه اندازي در هنگام استفاده از سافت استارتر بيشتر از حالت اتصال مستقيم موتور به شبكه است.به عبارت ديگر جلوي فشارهاي وارده به موتور را در هنگام راه اندازي مي گيرد.راه انداز نرم موتور خواص هاي ديگري هم دارد.بسته به مشخصات طراحـي و كـاربرد،زیمنس سافت استارتر ها متنوع بوده و قابليت هاي ديگري علاوه بر قابليت اصلي خود دارند.

زیمنس سافت استارتر ها علاوه بر تفاوت درروش هاي مختلفي كـه براي راه اندازي اعمال مي كنند. در ميزاني كه موتور وخود را حفاظت مي كنند هم تفاوت دارند. مثلا يك راه انداز نرم موتور پشرفته مي تواند به طور كامل موتور را در مقابل هر نوع خطا حفاظت كند.

سافت استارتر كارهائي از قبيل بـي متـال و كنترل فاز و……. را نيز انجام مي دهدو حفاظت هاي بيشتري را نيز مي تواند اعمال كند
بصورت مدار الكترونيكي از يك راه انداز نرم چگونه استفاده مـي شود.
به اين شكل نگاه كنيد. نخست برق سه فازبه  وارد مي شود و خروجي سه فاز  به موتور وصل مي شود. در يك كاربرد ساده با استفاده از پانل روي دستگاه ، موتور استارت مي شود. موتور بر اساس تنظيمات از پيش انجام گرفته دور مي گيرد و در يك زمان مشخصبه دور نامي خود مي رسد
دراينجاست كه ماموريت اصلي آن تمام شده است و فقط وظيفه آن حفاظت از موتور است. كار كنتاكتور ورودي موتور را نيز انجام مي دهدكه بستگي به مدل زیمنس سافت استارتر دارد.

کاتالوگ راهنمای نصب سافت استارتر ۳RW55.pdf

کاتالوگ سافت استارتر راهنمای نصب ۳RW30&40.pdf

بطوركلي زیمنس سافت استارتر ها به دو نوع بيسيك و مجهز تقسيم مي شوند.

۱- در مدل هاي بيسيك يك كنتاكتور باي پاس با زیمنس سافت استارتر پارالل مي شود كه پس از راهاندازي موتور كنتاكور مذكور عملاً زیمنس سافت استارتر را باي پس كرده و از مدارخارج مي كند.
۲- اما در مدلهاي مجهز كنتاكتور باي پس خارجي مورد نياز نيست.اين سافت استارت نياز به كنتاكتور بايپس ندارد( در صوتيكه كنتاكتور باي پس اضافه كنيم حفاظت انجام مي دهد) وقادر است موتور را در مقابل اضافه جريان، بر اساس يك مدل گرمائي از موتورحفاظت كند
باي پس ؟
يعني آن را از مدار خارج كنيد و از مسيرديگري برق موتور را تأمين كنيد به عبارتي يك كنتاكتور بصورت موازي با سافت استارت نصب مي شود. و اين كنتاكتور پس از راه اندازي موتور توسط خود سافتاستارت تغذيه شده و كنتاكتهاي آن وصل مي شود و برق بطور مستقيم به موتوراعمال مي شود.
با توجه به اينكه جريان از مسير خارج از زیمنس سافت استارتر به موتور وصل ميشود. سافت استارت چگونه موتور را در مقابل اضافه جريان حفاظت مي كند؟
يك مدار ابتدائي سافت استارت نمي تواند موتور را در مقابل اضافه جريان حفاظت كند، در واقع يك زیمنس سافت استارتر مجهز به راحتي اين كار را انجام مي دهد. قبلاً گفتيم كه سافت استارترها مدلهاي مختلفي دارند.

برق سه فاز به ورودي سافت استارت وارد ميشود و مجدداً از آن خارج ميشود در بين راه ترانسهاي اندازه گيري جريان قرار دارد . بنابراين زیمنس سافت استارتر با كمك آن ترانسها دقيقاً جريان موتور را اندازه مي گيرد. از آن كاملتر سافت استارترهاي كاملاً مجهز هستند كه اساساً در آنها نياز به نصب كنتاكتور خارجي نيست.
ساير حفاظتهاي يك سافت استارت پيشرفته.
.
پس راه انداز نرم موتور وسيله اي است كه جريان راه اندازي موتور را كاهش مي دهد؟

در واقع ما با تنظيم زیمنس سافت استارتر جريان راه اندازي موتور را به ميزان مورد نياز محدود مي كنيم واجازه كشيدن جريان هاي زياد را از برق كارخانه به موتور نمي دهيم.

يكي از قابليتهاي اصلي راه انداز نرم موتور محدود كردن جريان راه اندازي است ولي هنوز راه انداز نرم قابليت هاي ديگري نيز دارد.

کاتالوگ سافت استارتر راهنمای نصب۳RW44.pdf

کاتالوگ سافت استارتر راهنمای نصب۳RW52.pdf