سافت استارتر soft starter

سافت استارتر soft starter راه انداز نرم موتور يا همان سافت استارتر soft starter چيست؟ وسيله اي جهت راه اندازي الكتروموتورها بصورت نرم و تدريجي میباشد.با سافت استارتر soft starter نمي شود همه موتورها را راه اندازي كرد زیراموتورها تنوع زيادي دارند و سافت استارتر soft starter براي گونه خاصي از آنها مناسب میباشد اين موتورها درصنعت به موتورهاي سه فاز القائي يا قفس سنجابي معروف میباشند.

مامي توانيم موتور سه فاز را مستقيماً به برق سه فاز زده و راه اندازي كنيم. اين روش راه اندازي را راه اندازي مستقيم يا Direct Online و يا DOL مي نامند اگر شما مستقيماً موتور را به برق سه فاز وصل كنيد، هيچ كنترلي در راه اندازي آن ندارید. ولی سافت استارتر soft starter به شما امكان كنترل پريود راه اندازي را مي دهد.

در خيلي از اوقات ما نيازي به اعمال نظارت و كنترل در راه اندازي موتور نخواهیم داشت. به عنوان مثال دركاربردهايی با موتورهاي توان پايين نظارت در راه اندازی موتور نیازی نیست . ولی همچنان موارد زيادي هم وجود دارندكه بايد راه اندازي با كنترلهاي مناسب صورت گيرد.

بايد توجه شود كه هنگام راه اندازي يك موتور سه فاز يك سري اتفاقات الكترويكي و مكانيكي رخ ميدهد كه متفاوت از حالت كار دائم موتور پس از راه اندازي میباشد به عنوان مثال هنگام راه اندازي موتور جريان خيلي بيشتري نسبت به حالت دائم آن از شبكه مي كشد.ولی وقتی موتور كوچك است اشكال خاصي ايجادنشده ولي اگر موتور بزرگ باشد امکان دارد اين جريان زياد را برق كارخانه نتواند براحتي تأمين كند.

به عنوان مثال  كشيدن جريان ناگهاني زياد از برق كارخانه امکان دارد باعث فتولتاژ لحظه اي شده و در كار ساير تجهيزات برقي و الكترونيكي اختلال ايجادشود.سافت استارتر soft starter از تکنولوژی های نوین وکاربردی میباشد.

شرکت توسعه سیماتک ایرانیان اقدام به فروش سافت استارتر کرده است شما میتوانید از انواع سافت استارتر soft starter ومحصولات زیمنس را دراین سایت دیدن کنید.نمایندگی زیمنس در ایران