از نظر سرعت عملکرد فیوز به دو دسته کندکار و تندکار تقسیم می‌شوند.


عملکرد فیوزهای کندکار: این نوع فیوزها در برابر عبور جریان بیش از حد واکنش ملایم تری از خود نشان داده و برق را دیرتر قطع می‌کنند. با این‌همه واکنش این فیوزها در برابر جریان اتصال کوتاه تقریباً لحظه‌ای می باشد.
فیوزهای تندکار: این فیوزها زمان قطع کمتری نسبت به فیوزهای کندکار داشته و به همین دلیل در مصارف روشنایی استفاده می‌شوند.

انواع فیوزها از نظر ساختار

۱. فیوز ذوب شو ۲. فیوز گروهی ۳. یفیوزهای مخصوص سیم ۴. فیوزهای تیغه‌ای ۵. فیوز پیچی یا فشنگ

فیوزهای مینیاتوری

فیوزهای مینیاتوری بر حسب نوع کاربرد به دو گروه تند کار و کند کار تبدیل می‌شوند. از فیوز تند کار جهت مدارهای روشنایی و از عملکرد فیوز کند کار جهت مدارات موتوری استفاده می‌شود.

فیوز ترانسفورماتور که اغلب کت اوت نامیده می‌شود یک المنت میباشد و چون با برداشتن تیغه فولادی یا نگهدارنده فیوز مدار مانند قطع یک کلید، باز می‌شود به آن کت اوت می‌گویند. فیوز کت اوت جهت حفاظت ترانسفورماتور در مقابل جریانهای زیاد احتمالی ناشی از اتصال کوتاه یا اضافه بار در شبکه فشار ضعیف و سیم پیچی‌های داخل ترانسفورماتور استفاده میشود.

قسمت‌های یک کت اوت:

کت اوت شامل دو قسمت است یکی محفظه مسدود که اتصالات خط به آن می‌بندد و طوری ساخته شده که به کراس آرم بسته می‌شود و دیگری نگهدارنده فیوز که متحرک است و به آسانی المنت داخل آن قابل تعویض میباشد.

انواع کت اوت:

کت اوت‌های توزیع معمولاً سه نوع میباشند کت اوت مسدود ، کت اوت باز ،کت اوت با المنت بدون محافظ .

فیوزهای بوکسی

این عملکرد فیوزها دارای فشنگی میباشند که می‌توااند از نوع تندکار یا کندکار باشد. نوع تندکار معمولاً برای مدارهای روشنایی و نوع کندکار معمولاً برای الکتروموتورها به کار می‌رود که آن را فشنگ موتوری مینامند.

داخل فشنگ‌ها یک سیم حرارتی ذوب‌شونده قرار دارد که که اطراف آن با خاک نرم کوارتز و ماسه پر می‌شود تا حرارت و جرقهٔ حاصل از سوختن سیم حرارتی را به خود جذب کند. فشنگ‌ها دارای یک پولک رنگی در انتهای خود می باشند که پشت شیشهٔ کلاهک فیوز قرار می‌گیرد. این پولک با یک سیم نازک به سر فشنگ وصل شده که آمپر نامی آن را مشخص می‌کند، و پس از سوختن فیوز این پولک نیز به داخل آن می‌افتد.