بروشور جدید فیوزسیبا : حفاظت ترانسفورماتور در مدارهای قدرت

New brochure: Transformer protection in power circuits
For ten years now high-efficiency SSK fuses from SIBA have been protecting clients’ investments.

March, 2013 – Rising transformer performance demands smart protection, Lünen-based fuse maker (SIBA), for one, began paying attention to this requirement already 10 years ago by adding a special solution to its standard range of switch-fuse combinations: SSK fuses are ideal when it comes to limiting short circuit currents. The inclusion of SIBA‘s SSK transformer protection in a switch-fuse combination satisfies even higher requirements and replaces more expensive circuit-breakers up to 3,150 kVA.

For more information please refer to our brochure, which is available for download in PDF format here میتوانید بروشو جدید  فیوزسیبا را از اینجادانلود کنید 

    شرکت توسعه سیماتک ایرانیان نمایندگی فیوزسیبا در ایران تامین کننده تجهیزات و فروش اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران اقدام به فروش فیوز سیبا کرده است شما میتوانید در این سایت قیمت فیوزسیبا کرده است

فیوز سیبا order cod

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]