خرید کامپیوتر صنعتی زیمنس در سیماتک ایرانیان نمایندگی زیمنس
قیمت کامپیوتر صنعتی مهمترین دغدغهی صاحبان صنایع برای تهیهی بهترین مدلهای موجود از این وسیلهی بسیار کاربردی و کار راهانداز میباشد و بسته به نوع کارایی و صنعتی که مدنظر است، قیمت کامپیوتر صنعتی نیز متفاوت و متغیر میباشد. کامپیوتر صنعتی به کامپیوترهایی گفته میشود که آمادهی کاربریهای سخت و طاقتفرسا در صنایع میباشند و سختافزارهای آنها برای همین منظور طراحی و ساخته شدهاند.

یکی کامپیوتر صنعتی بعضاً باید در هفت روز هفته، بهصورت ۲۴ ساعته کار کند و به هیچوجه اجازهی خاموش شدن و استراحت ندارد، زیرا در برخی از صنایع، خاموش شدن کامپیوتر صنعتی برابر است با وارد شدن لطمات جبرانناپذیری به روند اجرایی کار و همچنین ضررهای مالی بسیار بالایی بدنبال دارد. دلیل بالا بودن قیمت کامپیوتر صنعتی نسبت به سایر کامپیوترها نیز بالا بودن کیفیت قطعات و نوع طراحی خاص سختافزاری کامپیوتر صنعتی برای دوامآوری بیشتر و کار مستمر و بدون وقفه میباشد. در سیستمهای پردازش و کنترل صنایع اغلب به یک یا چند کامپیوتر صنعتی نیاز است و معمولاً صاحبان صنایع برای خرید کامپیوتر صنعتی بهترین برندها را در نظر میگیرند، که البته قیمت کامپیوتر صنعتی در این انتخاب اغلب بیتأثیر نیست.

قیمت کامپیوتر صنعتی
ویژگیهای کامپیوتر صنعتی
یک کامپیوتر صنعتی باید بتواند که ۲۴ ساعته و مداوم کارکند، و در محیط پُر گردوغبار و یا با نواسانات بالای دمایی (دمای خیلی سرد یاگرم) به راحتی مأموریت خود را انجام دهد. از دیگر مواردی که در خرید کامپیوتر صنعتی باید مدنظر قرار گیرد، ایناست که کامپیوتر صنعتی خریداری شده باید توانایی کارکردن در محیطی که دارای نویز زیاد و مختلکنندههای سیستمهای الکترونیکی است را داشته باشد. از تفاوتهای کامپیوتر صنعتی با سایر کامپیوترها این است که مواد بهکاررفته در کامپیوتر صنعتی از نوع صنعتی میباشد و تعداد ورودی و خروجیهای این کامپیوترها بسیار بیشتر از کامپیوترهای معمولی است و در نتیجه کارایی بسیار بالاتری نسبت به آنها دارد. سیستم خنککنندهی کامپیوتر صنعتی معمولاً هیچ ارتباطی با محیط بیرون ندارد و بهدلیل حذف فن از این کامپیوترها و عدم ارتباطشان با محیط، عمر مفیدشان بالا رفته و توان کمتری نیز مصرف میکنند، البته برخی از انواع کامپیوتر صنعتی فندار هستند که به سیستم تهویهی آنها دایرکت ایر کولینگ نیز میگویند.
از دیگر مواردی که در قیمت کامپیوتر صنعتی دخیل میباشد و یک کامپیوتر صنعتی کاربردی باید دارا باشد این است که سختافزار این کامپیوتر باید آمادگی لازم برای کار در رطوبتهای بالا و یا لرزش زیاد را داشته باشد و همچنین در مقابل هنگکردن و ریست شدن محافظت شود.
کاربردهای کامپیوتر صنعتی در صنایع بزرگ
کامپیوتر صنعتی معمولاً برای بهکارگیری در مأموریتی مشخص، شخصیسازی میشود و بنا به کاری که از آن خواسته میشود نرمافزاری ویژه برای آن برنامهنویسی میگردد و این شاخصه روی قیمت کامپیوتر صنعتی مؤثر است. کامپیوتر صنعتی معمولاً برای استفاده در حوزهی مکانیزمهای کنترلی، نظارت برماشینآلات، سیستماتیک نمودن امور تدارکات، پردازش نمودن تصاویر و دادهها و… بهکارگیری میشود و بنابر نوع کار تعریف شده برای آن، قیمت کامپیوتر صنعتی متفاوت است. بهنوعی میتوان گفت که بدون خرید کامپیوتر صنعتی و بهکارگیری از آن در صنعت، اتوماسیون صنعتی هیچ معنایی ندارد و این کامپیوتر صنعتی است که عملاً امکان خودکارسازی بسیاری از عملیاتها را در صنایع فعال بوجود آورده است. باید در هنگام خرید کامپیوتر صنعتی، باید توجه داشت که نوع و کیفیت قطعات سختافزاری بهکاررفته در کامپیوتر صنعتی نقش مهمی در کارایی آن وهمچنین تأثیر مستقیمی روی قیمت کامپیوتر صنعتی خواهد داشت. در صنایع مختلف بنابر نوع فعالیتی که انجام میدهند و باتوجه به شرایط مختلفی که هرصنعت همچون رطوبت، حرارت، آلودگی و گرد و غبار که نقش زیادی برنحوه عملکرد کامپیوتر صنعتی دارد، خرید کامپیوتر صنعتی و قیمت کامپیوتر صنعتی کاملاً وابسته با انتظاری است که آن صنعت از کارایی یک کامپیوتر صنعتی دارد.
قیمت کامپیوتر صنعتی

خرید کامپیوتر صنعتی زیمنس در سیماتک ایرانیان نمایندگی زیمنس

در هنگام خرید کامپیوتر صنعتی به این موضوع توجه نمایید که معمولاً کامپیوتر صنعتی برای کارایی در آبوهوای محیطی مختلف، فاقد فن میباشند و این مورد در قیمت کامپیوتر صنعتی نیز تأثیرگذار است. یکی دیگر از موارد مؤثر در قیمت کامپیوتر صنعتی، قدرت پردازشی و محاسباتی آناست و در هنگام خرید کامپیوتر صنعتی باید به علاوه بر قیمت کامپیوتر صنعتی به سرعت عمل و توان تابآوری کامپیوتر صنعتی نیز توجه نمود و رویهم رفته، میبایست کیفیت قطعات این نوع کامپیوترها بسیار بالا باشد. از آنجایی که هنگام خرید کامپیوتر صنعتی در برخی از صنایع با توجه به نوع کاری که انجام میدهند، کامپیوتر صنعتی در معرض شرایط خاصی نظیر، گرد و غبار، حرارت، لرزش و صدا و… قرار دارد، لذا باید با درنظر گرفتن قیمت کامپیوتر صنعتی، بهترین قطعات و برندها را برای کار در شرایط دشوار خریداری نمود. یکی از عوامل افزایش بودن قیمت کامپیوتر صنعتی نسبت به انواع دیگر کامپیوترها این است که کامپیوتر صنعتی معمولاً دارای سیستمهای خنک کنندهی مجزا و خاصی هستند و در هنگام خرید کامپیوتر صنعتی باید به این امر توجه نمود.
یکی از بهترین برندهای موجود در بازار کامپیوتر صنعتی زیمنس میباشد، و اغلب صنایع برای تحقق اهدافی همچون کاهش هزینهها، افزایش کیفیت محصولات، افزایش تولید و… از کامپیوتر صنعتی زیمنس استفاده میکنند. به دلیل کیفیت بالای قطعات کامپیوتر صنعتی زیمنس، اغلب افراد در رابطه با امنیت کار با کامپیوتر صنعتی زیمنس بسیار موافقند و برخی صنایع بهدلیل دقت بسیار زیادی که در چرخهی تولید بدان نیازمندند و از عهدهی انسان خارج است، دست به دامان کامپیوتر صنعتی زیمنس میشوند. وجود اجزا و قطعات خیلی دقیق و پیشرفته در کامپیوتر صنعتی زیمنس باعث شده است که در اغلب صنایع برای خرید کامپیوتر صنعتی نخستین انتخاب افراد متخصص و حرفهای، کامپیوتر صنعتی زیمنس میباشد وقیمت کامپیوتر صنعتی زیمنس با توجه به امکانات بسیار بالایی که دراختیار دارد، بسیار مقرون بهصرفه است. زیرا سرعت محاسباتی و قابلیتهای پردازشی بالای کامپیوتر صنعتی زیمنس بسیار فراتر از فعالیتهای ذهنی انسانی و حتی توانایی کامپیوترهای شخصی و اداری است و درنتیجه با خرید کامپیوتر صنعتی آن هم از نوع زیمنس میتوان سرعت تولیدات صنایع و کارایی آنها را بهمراتب افزایش داد و به این دلیل با توجه به قیمت کامپیوتر صنعتی زیمنس، این امر برای صنایع مقرون بهصرفه است.
نمایندگی زیمنس در ایران

اگر به دنبال خرید کامپیوتر صنعتی هستید، فروشگاه آنلاین توسعه سیماتک ایرانیان را به شما پیشنهاد میکنیم. شرکت توسعه سیماتک ایرانیان بهعنوان نمایندگی محصولات زیمنس در ایران میتواند بهترین موقعیت خرید کامپیوتر صنعتی را برای شما فراهم آورد. شما میتوانید با مراجعه به سایت شرکت توسعه سیماتک ایرانیان ( simatec.ir ) و استعلام قیمتها با خیالی آسوده، بهترین مدلهای کامپیوتر صنعتی از معروفترین برندها را با مناسبترین قیمت خریداری نمایید. شرکت توسعه سیماتک ایرانیان، با سالها سابقهی فروش تجهیزات اتوماسیون صنعتی و الکتریکال از بهترین و بزرگترین برندهای دنیا، ایدهآلترین گزینه برای شما در جهت خریدی مطمئن و قابل اعتماد خواهد بود.

۶ES7718-1CB07-1AD1

۶ES7718-1CB00-0AA1

۶ES7718-1CC00-0AD0

۶ES7718-0AA07-0AA0

۶ES7718-0BA07-0AA0

۶ES7718-1BB07-0AB0

۶ES7718-1CC07-0AC0

۶ES7718-1CC17-0AC0

۶ES7718-1BC01-0AC0

۶ES7718-0AC01-0AA0

۶ES7718-0CB01-0AC0

۶ES7718-0AA01-0AA0

۶ES7718-0AB01-0AA0

۶ES7718-1CC07-0AA0

۶ES7718-1BB۱۷-0AA0

۶ES7718-1BB۱۷-0AB0

۶ES7718-1BB۱۷-0AC0

۶ES7718-1BB۰۷-0AA0

۶ES7718-1BB۰۷-0AC0

۶ES7718-0CA۰۷-0AA0

۶ES7718-0CA۱۷-0AA0

۶ES7718-0CA۱۱-0AA0

۶ES7718-0CA۱۷-0AB0

۶ES7718-0CA۱۷-0AC0

 

۶ES7718-0BA17-0AA0

۶ES7718-0BA17-0AB0

۶ES7718-0BA17-0AC0

۶ES7718-0BA07-0AB0

۶ES7718-0BA07-0AC0

۶ES7718-0BA11-0AA0

۶ES7718-0BA11-0AB0

۶ES7718-0BA11-0AC0