فیلم معرفی امکانات لوگو ۸

توسعه سیماتک ایرانیان نمایندگی زیمنس در ایران تامین کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس در این مجموعه که فیلم کاملی از معرفی کامل logo 8 وفیلم معرفی  امکانات لوگو ۸ زیمنس آمده است شما میتوانید با لوگو ۸ زیمنس کامل آشنا شده وبا پی گیری فیلم های بعدی ما با نصب وکار با لوگو۸ بطور کامل آشنا شوید

 

فیلم معرفی امکانات لوگو 8

 

The entry into the world of automation is even easier now

With the new LOGO! 8 logic module, Siemens is introducing the completely improved model of the popular LOGO! series to the market.

With the new LOGO! 8 logic module, Siemens is introducing the completely improved model of the popular LOGO! series to the market. The LOGO! modules are considered the ideal entry point to the world of automation engineering and stand for simple operation and versatile fields of application – from simple machines to building automation all the way to other fields of application such as vehicles.

What’s new? The highlights at a glance!

Eight basic modules with Ethernet connection, improved hardware with new, space-saving display, user-friendly software, integrated Web server and an additional GSM module – the new LOGO! 8 system features numerous improvements.

kkkkkkkkkkkkkk