ماژول در رک S7 300 , S7 400 plc

ترتیب ماژول ها در رک اضافی PLC سری S7 300 و S7 400 اتوماسیون زیمنس

در یک PLC سری S7 300 در یک ریل حداکثر ۱۱ ماژول است. با احتساب منبع تغذیه و ماژول واسط (IM) و در یک PLC سری S7 400 در یک ریل حداکثر ۱۸ ماژول می­توانند قرار گیرند.

حال اگر احتیاج به ماژول های بیشتری داشته باشیم باید از رک های توسعه استفاده کنیم.

هنگام استفاده از رک های توسعه (Expansion Rack) به نکات زیر توجه داشته باشید :
در S7 300 می­توان حداکثر از سه رک توسعه استفاده میکنند. و در S7 400 حداکثر از ۲۱ رک توسعه بهره برد.

ارتباط بین رک ها توسط ماژول واسط

در رک مرکزی (Central) می­توانند تمام ماژول جز ماژول واسط از نوع RECEIVE ، و در رک توسعه تمام ماژول ها جز CPU و ماژول واسط از نوع SEND قرار گیرند.

در S7 300 ماژول واسط از نوع SEND می­تواند در اسلات ۳ تا ۶ و ماژول واسط از نوع RECEIVE فقط باید در آخرین اسلات قرار گیرد.

در S7 400 ماژول واسط از نوع SEND می­تواند در اسلات ۴ تا ۱۸ و ماژول واسط از نوع RECEIVE فقط باید در اسلات سوم قرار گیرد.

در S7 300 فقط یک ماژول ولی در S7 400 تا ۶ ماژول واسط می­تواند در رک مرکزی قرار گیرد.
ترتیب ماژول ها در رک اضافی مطابق جدول زیر می­باشد.

S7 300
ترتیب ماژول ها در رک اضافی PLC سری S7 300 و S7 400 اتوماسیون زیمنس
فاصله مجاز میان Rack ها در صورت استفاده از IM365 1متر و در صورت استفاده از IM361 10متر می­باشد.
تذکر : کابل های IM خاص بوده و در طول های مختلف وجود دارند.
IM360S : در رک اصلی (۱۰m , 5m , 2.5m , 1m )
IM361R : در رک اضافی (۱۰m , 5m , 2.5m , 1m )
پس از توضیحات داده شده می­توانید نحوه ی قرارگیری ماژول ها در رک اضافی را در شکل بالا مشاهده نمایید.

توسط | 2017-04-16T08:49:36+00:00 آوریل 16th, 2017|مقالات صنعتی|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه