نمایندگی زیمنس توانسته است یک مجموعه کامل ارائه دهد که شامل محصولات صنعتی، سیستم های اتوماسیون زیمنس و نرم افزار های مرتبط می باشد. خدمات نمایندگی زیمنس، به صورت همه جانبه و کامل ، توانسته است در تمام قسمت های صنعت مورد استفاده قرار بگیرد.

محصولات نمایندگی زیمنس در تهران ، تمام محصولات خود را در چرخه تولید، به سمت نوسازی، مدیریت بهینه و ارتقا پیش برده است. یکی از مهمترین خدماتی که زیمنس ارائه داده است، خدمات جامع امنیت کارخانه می باشد که برای حفاظت از حملات سایبری به نمونه کارهای کارخانه اتوماسیون زیمنس در نمایندگی زیمنس در تهران است .

نمایندگی زیمنس، همچنین یک قابلیت را ایجاد کرده است برای محصولات نمایندگی زیمنس در تهران که این قابلیت را ایجاد کرده تا از دسترسی های غیر مجاز و حملات شبکه های بالقوه جلوگیری کند. این استراتژی بسیار گسترده است و طیف وسیعی از محصولات زیمنس را در بر می گیرد و امکان را برای توسعه، پیاده سازی و نگهداری را فراهم میکند.

محصولات نمایندگی زیمنس در تهران

نمایندگی زیمنس خدمات اصلی برای نمونه کار ها را در سه حالت اصلی ارائه می دهد: ارزیابی امنیت، پیاده سازی امنیت و مدیریت امنیت. مورد اول ارزیابی امنیت می باشد که متشکل از سه رکن است و شفافیت تضمین در کارخانه بین محصولات اتوماسیونزیمنس را ارزیابی می کند. در این مرحله،نمونه برای شناسایی نقاط ضعف در اجزای مهم تجزیه و تحلیل شده و تمامی مراحل کار به دقت بررسی می شود. در ادامه مرحله پیاده سازی امنیت است که اساس محصولات اتوماسیون زیمنس نمایندگی زیمنس در تهران را برای اجرای یک عمیق دفاعی استراتژی آماده می کند. تیم پیاده سازی و نصب سیستم هایی که قادر به تشخیص حملات و دفع آنها است، کار را برای اشخاص غیر مجاز که سیستم آن ها را ویروس و تروجان معرفی کرده است، سخت می کند.

نمایندگی زیمنس، مرحله بعدی این اقدامات را مدیریت امنیت ایجاد شده در سیستم های اتوماسیون زیمنس معرفی می کند که در حال حاضر خدمات، امکان نظارت مستمر و به طور منظم و به روز رسانی اتوماسیون به اجرای آن اضافه شده است مرکز امنیت زیمنس در ایالات متحده است و مرکز دوم نیزدر اروپا راه اندازی شده است. این مراکز عملیات (CSOCs) می باشد. در این مراکز تحلیلگران امنیتی بر نقاط ضعف ممکن و تهدیدات در سراسر جهان نظارت دارند وهدف آن ها ارائه هشدارهای زودهنگام است. و در صورت نیاز اقدامات لازم برای دفع خطر و یا اقدامات جبرانی انجام می شود.

ویژگی های جدید اتوماسیون محصولات نمایندگی زیمنس در تهران
• مدیریت امنیت مستمر نظارت بر اجرا تمهیدات امنیتی
• استفاده از امنیت سایبر مرکز عملیات برای حفاظت از صنعت مختلف بخش ها و زیرساخت های خود زیمنس