انتخاب برگه

 

شرکت نمایندگی زیمنس تهران آداب و قوانینی را برای نمایندگان خود در نظر گرفته است که از نمایندگی زیمنس تهران انتظار می رود پیرو این شرایط به فعالیت خود بپردازند .
در زیر به الزامات عمومی رفتاری نمایندگی زیمنس می پردازیم .
یکی از قواعد کاری نمایندگی زیمنس رفتاری مطابق قانون است . رعایت قانون و نظام حقوقی در هر کشور که انجام کسب و کار یک اصل اساسی برای زیمنس است. همه نمایندگان زیمنس باید قوانین و مقررات حاکم در سیستم های حقوقی زیمنس را اطاعت کنند. نقض قانون باید در هر شرایطی اجتناب شود.
مورد دیگر که از نمایندگی زیمنس تهران انتظار می رود احترام متقابل به مشریان ، درست کاری و صداقت در امور فروش است .
نمایندگان زیمنس باید به کرامت شخصی، حریم خصوصی، و حقوق شخصی هر فرد احترام بگذارند.
نمایندگان زیمنس در کشور های مختلفی کار می کنند پس سازگاری با اصول و قوانین اشتغال کار کشور های مختلف امری واجد برای نمایندگان زیمنس است .

پذیرش مسئولیت اعتبار نمایندگی زیمنس تهران

قدرت زیمنس به اعتبار آن است پس رفتار غیر قانونی و نامناسب دربخش کوچکی از نمایندگی زیمنس تهران حتی یک کارمند می تواند خسارت قابل توجهی به شرکت زیمنس وارد کند .

 نمایندگی زیمنس تهران

فرهنگ صداقت و انطباق در یک سازمان از بالای راس مدیریت شروع می شود. همه مدیران باید وظایف خود را از سازمان و نظارت به انجام برسانند. مدیران مسئولیت برای همه کارمندان سپرده به آنها داشته باشد. همه مدیران باید احترام رفتار نمونه های شخصی، عملکرد، باز بودن و کفایت اجتماعی به دست آورند. این به این معنی، در میان چیزهای دیگر، که هر مدیر باید به اهمیت رفتار اخلاقی و انطباق بر، آنها را به طور منظم از موضوعات کسب و کار روزمره و ترویج آنها از طریق رهبری شخصی و آموزش است.
از نمایندگی های زیمنس انتظار رقابت عادلانه داریم .مبارزه با فساد اداری و جلو گیری از رشوه گیری در نمایندگی ها ،کمک های سیاسی،و شرکت در امور خیریه انتظاریست که از نمایندگی های زیمنس داریم .شرکت زیمنس نظارت کاملی بر فعالیت نمایدگی های زیمنس در سراسر جهان دارد .