آخرین نسخه های اپلیکیشن SIMATIC S7 و LOGO! در نمایندگی زیمنس در تهران برای iOS و Android منتشر شده است!

نمایندگی زیمنس در تهران

ویژگی های جدید در هر دو نسخه عبارتند از:

انتخاب میان دکمه های فشار و دکمه های معمول
اتصال نسخه ی نمایشی برای آزمایش
اتصال و تگ وارد کردن از طریق اکسل
شروع به کار با برنامه
راهنمای کاربر در برنامه یکپارچه شده است
کنترل دکمه بهبود یافته: تا ۴ دکمه کنار یکدیگر
کنترل میدان خروجی بهبود یافته: تا ۴ فیلد خروجی در کنار یکدیگر

برای دانلود اپلیکیشن لوگو زیمنس نمایندگی زیمنس در تهران به سایت زیمنس siemens.com مراجعه کنید.