مفهوم کنترلرهاي قابل برنامه ريزي PLC

مفهوم کنترلرهاي قابل برنامه ريزي پی ال سی PLC در سيستم هاي اتوماسيون وظيفه اصلي کنترل بر عهده پی ال سی PLC است که با گرفتن اطلاعات از طريق ترمينالهاي ورودي، وضعيت ماشين را حس کرده ونسبت به آن پاسخ مناسبي براي ماشين فراهم مي کند. امکان تعريف مدهاي مختلف براي ترمينال هاي ورودي/خروجي يک پي ال سي اين امکان را فراهم کرده تا بتوان پي ال سي را مستقيما به المانهاي ديگر وصل کرد. عالوه بر اين پی ال سی PLC شامل يک واحد پردازشگر مرکزي)سي پي يو( نيز هست که برنامه کنترلي مورد نظر را اجرا مي کند. اين کنترلر آنقدر قدرتمند است که مي تواند هزارها ورودي ياخروجي را در مدهاي مختلف آنالوگ يا ديجيتال و همچنين هزارها تايمر/ کانتر را کنترل نمايد. همين امر باعث شده بتوان هر سيستمي، از سيستم کنترل ماشين هايي باچند ورودي و خروجي که کار ساده اي مثل تکرار يک سيکل کاري کوچک انجام مي دهند گرفته تا سيستم هاي بسيار پيچيده تعيين موقعيت و مکان يابي را کنترل نمود. اين سيستم مي تواند بدون نياز به سيم بندي و قطعات جانبي و فقط از طريق نوشتن چند خط برنامه تا صدها تايمر را در آن واحد کنترل و استفاده نمايد.

زمان پاسخ گويي Time Scan

اين زمان بستگي به سرعت پردازش سي پي يو مدل انتخاب شده و طول برنامه کاربر دارد. از يک ميکرو ثانيه تا ده ميلي ثانيه مي باشد. مثال در مواقعي که ورودي/ خروجي از سيستم اصلي دور باشد، چون مجبور به نقل و انتقال سيگنالها به سيستم دورتري هستيم در نتيجه زمان اسکن زياد مي شود. همچنين مانيتور کردن برنامه کنترلي اغلب به زمان اسکن مي افزايد چرا که سي پي يو کنترلر مجبور است وضعيت کنتاکتها، رله ها ، تايمر ها و… را روي نمايشگر بفرستد.

قطعات ورودي

هوشمند بودن سيستم اتوماسيون بيشتر مربوط به توانايي پی ال سی PLC در خواندن سيگنالهاي ارسالي از انواع ورودي ها، دستي، اتوماتيک وحس گرهاي خودکار مي باشد. قطعات ورودي نظير شستي هاي استارت/ استوپ ،سوييچ ها، ميکرو سوييچ ها، سنسور هاي فتوالکتريک، ترموکوپل و …است. پي ال سي از اين سنسورها براي انجام عملياتي نظير تشخيص قطعه روي نوار نقاله حامل قطعات، شخيص رنگ، تشخيص سطح مايعات داخل مخزن، آگاهي داشتن از مکانيزم حرکت و موقعيت جسم، تست کردن فشار مخازن و بسياري موارد ديگر، استفاده مي کند. سيگنالهاي ورودي يا ديجيتال هستند و يا آنالوگ، که در هر صورت ورودي هاي پي ال سي را توان در مدهاي مختلف تنظيم و مورد استفاده قرار داد .

قطعات خروجي

همانطوري که مي دانيد يک سيستم اتوماسيون شده بدون داشتن قابليت اتصال به قطعات خروجي از قبيل سيم پيچ، موتور، اينورتر، شيربرقي ، هيتر و … کامل نخواهد بود. قطعت خروجي نحوه عملکرد سيستم را نشان مي دهند و مستقيما تحت تاثير  اجراي برنامه کنترلي سيستم هستند در خروجي هاي پی ال سی PLC نيز مدهاي مختلفي براي اعمال سيگنال به المانهاي خروجي وجود دارد.

نقش پي ال سي در اتوماسیون صنعتي

در يک سيستم اتوماسيون، پي ال سي بعنوان قلب سيستم کنترلي عمل مي کند. هنگام اجراي يک برنامه کنترلي که در حافظه آن ذخيره شده است،پي ال سي همواره وضعيت سيستم را بررسي مي کند. اين کار را با گرفتن فيدبک از قطعات ورودي وسنسور ها انجام مي دهد. سپس اين اطالعات را به برنامه کنترلي خود منتقل ميکند و نسبت به آن در مورد نحوه عملکرد ماشين تصميم گيري تصميم گيري مي کند و در نهايت فرمانهاي الزم را به قطعات و دستگاههاي مربوطه ارسال مي کند