انتخاب برگه

کد رله های حفاظتی ANSI CODE

کد رله های حفاظتی انواع و اقسام مختلفی دارند و بر اساس یک استاندارد درجه بندی شده اند . و برای هر بخش حفاظتی یک کد تعریف شده است تا از هرج و مرج در این قسمت جلوگیری شود. رله های حفاظتی ممکن است به صورت تکی یا بصورت مولتی فانکش ( چند رله در یک بسته بندی ) عرضه شوند ، در رله های مولتی فانکشن کاربر میتواند حفاظت های مختلف را با استفاده از یک کد رله های حفاظتی بر روی سیستم خود اعمال کند.

کد رله های حفاظتی

 

 

کد رله های حفاظتی کد های مربوط به ANSI CODE

 • کد رله های حفاظتی رله راه‌انداز تأخیری و یا رله وصل کننده TIME DELAY STARTING OR CLOSING RELAY،یکی از رله‌های کمکی بوده که با تأخیر عمل کرده و باعث ارسال فرمان وصل دیگر رله‌ها می‌شود.کداستاندارد 2
 • رله اینترلاک CHECKING OR INTERLOCKING RELAY،این رله شرایط لازم جهت تغییر وضعیت کلید را کنترل نموده در صورت برقراری شرایط، دیژنکتور یا سکسیونر قادر به تغییر وضعیت خواهد بود. کداستاندارد 3
 • کنتاکتور اصلی MASTER CONTACTOR،این کنتاکتور در مدار اصی قرار داشته و دارای بالاترین توان قطع و وصل در مدار می‌باشد.کداستاندارد 4
 • کد رله های حفاظتی رله دیستانس (فاصله‌یاب)DISTANCE RELAY،این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبکه در صورت کاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فازها) عمل میکند. کداستاندارد 21
 • رله دیستانس (فاصله‌یاب)DISTANCE RELAY،این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبکه در صورت کاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فاز و زمین) عمل میکند.کداستاندارد N21
 • رله افزایش شار مغناطیسی OVER FLUX RELAYTT،بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از افزایش ولتاژ و تغییر سریع فرکانس عمل می‌نماید.کداستاندارد24
 • کد رله های حفاظتی رله چک کننده حالت سنکرونSYNCHRONIZING CHECK RELAY،هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل میکند.کداستاندارد 26
 • رله افزایش درجه حرارت روغنOIL TEMPERATURE RELAY ،در صورت کاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.کداستاندارد 27
 • رله کاهش ولتاژUNDER VOLTAGE RELAY ،در صورت کاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.کداستاندارد 27
 • رله خبریANNUNCLATOR RELAY ،این رله جهت عبور توان را کنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید.کداستاندارد 32
 • رله جهت دار قدرتیDIRECTIONAL POWER RELAY ،این رله جهت عبور توان را کنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید. کداستاندارد32
 • رله کاهش توان یا جریانUNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY ،در صورت کاهش مقدار جریان یا توان از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.کداستاندارد 37
 • رله مؤلفه منفی جریانREVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY ،در صورت جابجا شدن فازها و یا ایجاد نامتعادلی جریان بین فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفی عمل میکند.کداستاندارد46
 • رله حرارتی ترانسفورماتورTRANSFORMER THERMAL RELAY ،در صورت افزایش درجه حرارت ترانس به بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.کداستاندارد 49
 • رله افزایش درجه حرارت سیم پیچWINDING TEMPERATURE RELAY ،هرگاه درجه حرارت سیم پیچ ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل میکند.کداستاندارد 49
 • رله جریان زیاد لحظه‌ایINSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY ،این رله در صورت بروز اتصالی‌های شدید در تجهیزات شبکه به صورت آنی عمل می‌نماید.کداستاندارد 50
 • رله اتصال زمین لحظه‌ایINSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY در صورت بروز اتصالی‌های فاز با زمین شدید در تجهیزات شبکه به صورت آنی عمل می‌نماید.کداستاندارد 51
 • رله جریان زیاد تأخیریTIME DELAY OVERCURRENT RELAY ،در صورت بروز اتصالی فازها در شبکه با تأخیر زمانی لازم و هماهنگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.کداستاندارد 51
 • رله اتصال زمین تأخیریTME DELAY EARTH FAULT RELAY ،این رله نسبت به جریان‌هی اتصال زمین کم، حساس می‌باشد.کداستاندارد N51
 • رله اتصال زمین حساسSENSITIVE EARTH FAULT RELAY،در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در شبکه با تأخیر زمانی لازم و همانگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.کداستاندارد N51
 • رله اتصال زمین پشتیبانSTANDBY EARTH FAULT RELAY ،مشابه ردیف 19 ولی با تأخیر زمانی بیشتر به صورت پشتیبان عمل میکند.N51
 • کلید قطع کننده مدار متناوبA.C. CIRCULT BREAKER ،کلید قرار گرفته در مدارات AC برای قطع زیربار کداستاندارد52
 • رله ضریب قدرتPOWER FACTOR RELAY ،این رله با تغییر ضریب قدرت از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.55
 • رله اضافه ولتاژOVER VOLTAGE RELAY ،این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید.کداستاندارد59
 • رله نامتعادلی ولتاژها و یا جریان‌هاVOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAY ،این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید.کداستاندارد 60
 • رله عملکرد فیوزFUSE FAILURE RELAY ،هرگاه در مد ار ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ اشکالی بوجود آمده و باعث قطع کلید ـ فیوز گردد، این رله عمل می‌نماید.کداستاندارد 60
 • رله بوخهولتزBUCHHOLTZ RELAY،این رله در زمانی که در داخل ترانسفورماتور گاز ایجاد شده یا چرخش سریع روغن بوجود آید عمل میکند.کداستاندارد63
 • رله دریچه انفجارPRESSURE RELIEF RELAY D62 این رله در زمانی که فشار داخل تانک اصلی ترانسفورماتور از حد تعیین شده تجاوز نماید عملکرد دارد.کداستانداردD62
 • رله اتصال زمین محدودهRESTRICTED EARTH FAULTt این رله در زمانی که در محدوده کار رله اتصال زمین به وجود آید، عمل میکند.کد استاندارد64N87
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم