انتخاب برگه
درایو زیمنس بررسی مزایا و قطعات تشکیل‌دهنده

درایو زیمنس بررسی مزایا و قطعات تشکیل‌دهنده

درایو زیمنس بررسی مزایا و قطعات تشکیل‌دهنده به منظور تنظیم دور الکتروموتورها از دستگاهی تحت عنوان درایو بهره برده می‌شود. این دستگاه‌ها توسط برندهای گوناگونی به خط تولید می‌رسند. اگر به دنبال بهترین گزینه هستید، ما به شما درایو زیمنس را پیشنهاد می‌کنیم. این درایوها در...
درایو زیمنس

درایو زیمنس

یک درایو زیمنس سرعت متغیر چیست؟ یک درایو زیمنس سرعت متغیر (VSD=Variable Speed Drive) شامل یک موتور و نوعی کنترل کننده است.VSD های الکتریکی اولیه شامل ترکیبی از موتورهای AC و DC بود که به عنوان کنترل کننده های چرخشی استفاده می شد. اولین کنترل کننده های الکترونیکی از یک...