آموزش نرم افزار Easergy P3

آموزش نرم افزار Easergy P3

eSetup Easergy Pro نرم افزار Easergy P3 eSetup Easergy Pro امکانات کاملی را برای راه اندازی رله Easergy ارائه می دهد. یوزر فرندرلی و ساده، eSetup Easergy Pro یک رابط کاربر محور برای کمک به شما در طول مهندسی، راه اندازی و بهره برداری از رله های حفاظت Easergy است. ts...
اشنایدر الکتریک Easergy رله حفاظتی

اشنایدر الکتریک Easergy رله حفاظتی

اشنایدر الکتریک Easergy رله حفاظتی چه چیزی رله های حفاظتی اشنایدر الکتریک Easergy را به یک معیار صنعت تبدیل می کند؟ رله های حفاظتی ایزرجی با داشتن فناوری نوآورانه IoT technology به بهبود اطمینان، ایمنی و ساده تر کردن زندگی روزمره یک شبکه هوشمندتر کمک می کند. آن‌ها...
انواع رله های حفاظتی اشنایدر الکتریک

انواع رله های حفاظتی اشنایدر الکتریک

انواع رله های حفاظتی اشنایدر الکتریک انواع رله های حفاظتی اشنایدر الکتریک نوعی از رله که توانایی کنترل توان‌های بالا به صورت مستقیم یا موتور‌های الکتریکی یا سایر بار‌ها را دارد کنتاکتور نامیده می‌شود. رله حالت جامد (Solid-state) مدار الکتریکی را بدون قطعات محرک و از...