چراغ ضد انفجار

چراغ ضد انفجار

چراغ ضد انفجار کورتم ، به طور کلی هر وسیله ای و به خصوص وسایل الکتریکی که از استانداردهای ضد انفجار برخوردار باشند، جزو تجهیزات ضد انفجار دسته بندی می¬شوند. نماد نمایش تجهیزات ضد انفجار EX است. استانداردهای مهم و رایج در خصوص تجهیزات و استاندارد چراغ های ضد انفجار...
چراغ ضد انفجار – بررسی انواع و ویژگی ها

چراغ ضد انفجار – بررسی انواع و ویژگی ها

چراغ ضد انفجار بررسی انواع و ویژگی ها مناطقی که مستعد آتش‌سوزی هستند، همواره نیاز به ابزار و تجهیزاتی دارند تا بتوانند از این طریق خطرات و یا آسیب‌های احتمالی را به حداقل برسانند. از جمله این ابزارها می‌توانیم چراغ ضد انفجار را نام ببریم. زمانی که در این مناطق و...