دریافت اطلاعات توسط PLC S7-1200 زیمنس تحت استاندارد PTP-RS422

PLC S7-1200 زیمنس دریافت اطلاعات  براي این منظور می بایست پس از ایجاد پروژه در محیط Configuration Device ، کارت ۱۲۴۱ CM را به صورت زیر انتخاب نماییم .

PLC S7-1200 زیمنس 1

سپس با کلیک راست برروي کارت و انتخاب گزینه properties تنظیمات را به صورت زیر انجام می دهیم :
توجه شود که این تنظیمات می بایست با تنظیمات فرستنده ي داده یکسان باشد.

PLC S7-1200 زیمنس 2

همانطور که در تصویر بالا می بینید می بایست ابتدا بر روي گزینه configuration port کلیک کرده و سپس گزینه point to point را انتخاب نماییم .مابقی تنظیمات مانند اطلاعات مختص فرستنده می بایست به صورت یکسان مقدار دهی شوند. پس از تنظیمات کارت PTP-RS422 به سراغ تنظیمات نرم افزار می رویم. همانطور که در تصویر زیرمی بینید ابتدا در محیط پروژه به صورت زیر عمل می کنیم.

PLC S7-1200 زیمنس 3

پس ازانتخاب PTP_RCV این فانکشن به یک BLOCK DATA اختصاصی احتیاج دارد که به صورت پیش فرض Automatic می باشد.

PLC S7-1200 زیمنس 4

پس از انتخاب فانکشن PTP_RCV با توجه به پایه هاي وروردي و خروجی این فانکشن که در ادامه توضیح داده می شود تنظیمات را انجام می دهیم.

PLC S7-1200 زیمنس 5

EN
فعال سازي فانکشن می باشد.
EN_R
با لبه ي بالا رونده درخواست دریافت فعال می شود.
PORT
آدرس کارت مورد نظر : مطابق شکل زیر ازپنجره Configuration Device بروي کارت ۱۲۴۱ CM کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب و مطابق شکل زیر عمل می کنیم.

PLC S7-1200 زیمنس 6

BUFFER
در این قسمت آدرس محل ذخیره داده را می بایست بدهیم. بهتر است از Block Data استفاده کنیم.
ENO
در صورت فعال بودن پایه ي EN این پایه نیز فعال می باشد.
NDR
وضعیت اجراي کار فانکشن را نشان می دهد که میتوانیم یک بیت در نظر بگیریم :
مقدار صفر به معنی کار هنوز اجرا نشده یا در حال اجرا می باشد و مقدار یک به معنی کار بدون خطا انجام شده است.
ERROR
وضعیت وقوع خطا را در یک بیت نشان می دهد که می توانیم به یک بیت در نظر بگیریم:
مقدار صفر به معنی خطا نداریم.
مقدار یک به معنی ایجاد خطا می باشد.
STATUS
در این قسمت خطاي ایجاد شده را به صورت یک کد نشان میدهد که براي این منظور احتیاج به فضاي حافظه ي یک WORD دارد و این کد خطاها درجدولی در help نرم افزار موجود می باشد.
LENGTH
در این قسمت طول داده اي که در قسمت BUFFER وارد میشود را می بینیم. اکنون در این قسمت با انجام یک مثال با کاربرد فانکشن بیشتر آشنا می شوید.

مثال :
می خواهیم یک خط کش (EMAX2(ELGO) سنسور اندازه گیري فاصله توسط نوار مغناطیسی و انکودر مطلق) را به PLC S7-1200 زیمنس متصل کنیم.
این خط کش داده ها را به صورت باینري با سرعت (Rate Baud (2kbps.19 توسط ۴۲۲-RS ارسال می کند.
در ابتداي کار پروژه اي ایجاد کنید و مطابق با آنچه گفته شد سخت افزار را که کارت CM1241 می باشد انتخاب و تنظیمات را انجام دهید.
پارامترهاي کارت CM1241 را مطابق با مشخصات کارت تنظیم می کنیم به تصویر زیر دقت کنید:

PLC S7-1200 زیمنس 7

سپس وارد محیط برنامه نویسی می شویم و به صورت زیر عمل می کنیم :
جهت استفاده از CLOCK براي پایه ي R_EN در محیط Configuration Device ، بروي CPU کلیک راست و Properties را انتخاب و clock هاي پسش فرض PLC S7-1200 زیمنس را فعال می کنیم به تصویر زیر نگاه کنید:

PLC S7-1200 زیمنس 8

به عنوان مثال می توانیم از ۰.M0 که Clock با فرکانس ۱۰Hz تولید می کند براي پایه ي R_EN استفاده کنیم.
در قسمت PORT همانطور که در بالا گفته شد می بایست آدرس کارت ۱۲۴۱ CM را بدهید که ۲۶۷ می باشد. و اما براي قسمت BUFFER می بایست یک Block Data به صورت DB Global ایجاد و سپس Array با هفت عنصربه صورت Byte در داخل DB می سازیم.
طبق دستور عمل EMAX2 دیتاي ارسالی به صورت ۷ بایت می باشد که به دلیل رزولوشن ۲۴ بیتی EMAX2 و دستورالعمل در بایت ۲ و۳ و۴ در DB می نشیند.
در نهایت فانکشن به صورت زیر می باشد که بروي PLC S7-1200 زیمنس دانلود می کنیم.
به تصویر زیر نگاه کنید:

PLC S7-1200 زیمنس 9