زیمنس S7 400 پی ال سی ۶ES7421-7BH01-0AB0

SIMATIC S7-400, DIGITAL INPUT SM 421, GALVANICALLY ISOLATED, 16 DI, 24V DC WITH 0.05 MS INPUT DELAY, ALARM, DIAGNOSTICS

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S7 400  کد ۶ES7421-7BH01-0AB0:

SIMATIC S7-400, DIGITAL INPUT SM 421, GALVANICALLY ISOLATED, 16 DI, 24V DC WITH 0.05 MS INPUT DELAY, ALARM, DIAGNOSTICS