توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S7 400  کد ۶ES7401-2TA01-0AA0:

SIMATIC S7-400, CR2 RACK, CENTRALIZED,18 SLOTS,2 SEGMENTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE