زیمنس S7 400 پی ال سی ۶ES7405-0KR02-0AA0

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS 405: 10A, WIDE RANGE, 24/48/60V DC, DC, 5V DC/10A, FOR REDUNDANT USE ATEX APPROBATIONIDENTIFICATION

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S7 400  کد ۶ES7405-0KR02-0AA0:

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY PS 405: 10A, WIDE RANGE, 24/48/60V DC, DC, 5V DC/10A, FOR REDUNDANT USE ATEX APPROBATIONIDENTIFICATION