زیمنس S7 400 پی ال سی ۶ES7421-7DH00-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 16 DI, 24 – 60V UC, ALARM, DIAGNOSTICS

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S7 400  کد ۶ES7421-7DH00-0AB0:

SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT MODULE, OPTIC. ISOLATED, 16 DI, 24 – 60V UC, ALARM, DIAGNOSTICS