زیمنس S7 400 پی ال سی ۶ES7431-7QH00-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 16 AI, 16 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./ THERMOEL./PT100,ALARM,DIAGNOST.

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S7 400  کد ۶ES7431-7QH00-0AB0:

SIMATIC S7-400, SM 431 ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 16 AI, 16 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./ THERMOEL./PT100,ALARM,DIAGNOST.