توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S7 400  کد ۶ES7960-1AA04-5KA0:

SIMATIC S7-400H, PATCH CABLE FO 10M FOR SYNC-MODULE