توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S7 400  کد ۶ES7960-1AB06-0XA0:

SIMATIC S7-400H, SYNC SUBMODULE V6 FOR CABLES UP TO 10KM