زیمنس S71200 پی ال سی ۶ES7231-5PA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000

 

توضیحات

توضیحات فروش زیمنس S71200 کد ۶ES7231-5PA30-0XB0 :

SIMATIC S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000